Zacznij od siebie

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Albo jak możesz mówić swemu bratu: Pozwól, że usunę drzazgę z twego oka, podczas gdy belka tkwi w twoim oku? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata». Mt 7, 1-5

Dzisiaj Jezus mówi bardzo ważne przesłanie do wszystkich kapłanów, rodziców, wychowawców i w ogóle ludzi pragnących wychowywać, pouczać i napominać. Otóż zaczynamy nawracanie od siebie. Wyrzekamy się wszelkich grzechów ciężkich (belek) i lekkich (drzazg). Idziemy do generalnej spowiedzi. Potem regularnie usuwamy drzazgi. W ogóle do belek i drzazg mamy mieć wstręt i nie chcemy uderzać belkami ani kłuć drzazgami siebie i naszego Pana i Zbawiciela. Idąc taką drogą pokornego oczyszczenia możemy powoli napominać ludzi z miłością. Mamy stale dawać przykład życia w żywej relacji z Jezusem. Kto dzisiaj idzie taką drogą?

Król asyryjski Salmanassar najechał cały kraj, dotarł do Samarii i oblegał ją przez trzy lata. W dziewiątym roku panowania Ozeasza król asyryjski zdobył Samarię i uprowadził Izraelitów na wygnanie do Asyrii. Osiedlił ich w Chalach, nad Chabor, rzeką Gozanu, i w miastach Medii. Stało się tak, bo Izraelici zgrzeszyli przeciwko Panu, Bogu swemu, który ich wyprowadził z Egiptu, spod ręki faraona, króla egipskiego. Czcili oni cudzych bogów i naśladowali obyczaje ludów, które Pan wypędził przed Izraelitami, oraz królów izraelskich, których wybrali.

Pan jednak ciągle ostrzegał Izraela i Judę przez wszystkich swoich proroków i wszystkich „widzących”, mówiąc: «Zawróćcie z waszych dróg grzesznych i przestrzegajcie moich przykazań i postanowień moich, według całego Prawa, które nadałem waszym przodkom i które przekazałem wam przez sługi moje, proroków». Lecz oni nie słuchali i twardym uczynili swój kark, jak ich przodkowie, którzy nie zawierzyli Panu, Bogu swojemu. Odrzucili przykazania Jego i przymierze, które zawarł z przodkami, oraz prawa, które im nadał. Wtedy Pan zapłonął gwałtownym gniewem przeciw Izraelowi i odrzucił go sprzed swego oblicza. Pozostało tylko samo pokolenie Judy. 2 Krl 17, 5-8. 13-15a. 18

Jak bardzo biedni są ludzie, rodziny, społeczności, a nawet całe narody, które przestały słuchać Boga i odwrócili się od Jego przykazań. Konsekwencją grzechu jest wejście w stan nieprzyjaźni z Bogiem, odrzucenie Bożego miłosierdzia i śmierć wieczna. Albo nosisz w sobie życie albo śmierć. Potrzeba więc posłuchać proroków, którzy wzywają do nawrócenia już nie tylko pojedyncze osoby, ale całe narody. Oby jak najwięcej osób zgięło swój twardy kark przed Bogiem zanim będzie za późno. Tu i teraz jest czas nawrócenia. Nie czekaj z decyzją: CHCĘ POWRÓĆIĆ DO MOJEGO OJCA…

Odrzuciłeś nas i złamałeś, Boże,
rozgniewałeś się, lecz powróć do nas!
Wstrząsnąłeś i rozdarłeś ziemię,
ulecz jej rozdarcia, albowiem się chwieje.
Daj nam pomoc przeciw nieprzyjacielowi,
bo ludzkie wsparcie jest zawodne.
Dokonamy w Bogu czynów pełnych mocy,
a On podepcze naszych nieprzyjaciół.
Ps 60, 3-4. 13-14

Nieprzyjacielem są demony. Przyjacielem jest Bóg wszechmogący. Obyś przyjaźnił się z Trójcą Świętą, Maryją, Archaniołami, Aniołami i świętymi. Całe niebo jest po Twojej stronie. Zechciej tylko Bożego wsparcia. Pójdź do Źródła miłosierdzia i oddaj wszystkie swoje nieczystości, a zstąpi na Ciebie wielka łaska.

Boże, kochany, miłosierny Tatusiu, dziękuję Ci za codzienne wypatrywanie synów marnotrawnych i przytulanie tych skruszonych powracających po życiowych wojażach. Prowadź ich, aby ratowali kolejnych zagubionych poprzez swoje świadectwo, modlitwy i ofiary.
Maryjo, Matko Miłosierdzia, dziękuję za Twoje codzienne wstawianie się za każdym grzesznikiem, także za mną. Prowadź nas kochana Mamo do coraz głębszego oczyszczenia.
Św. Józefie, proszę, abyś razem z całym niebem nie ustawał w codziennym wspieraniu nas grzesznych i oczyszczających się w drodze.

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY.

Dodaj komentarz