The power of God's love

Love is patient, love is kind. It is not jealous, [love] is not pompous, it is not inflated, it is not rude, it does not seek its own interests, it is not quick-tempered, it does not brood over injury, it does not rejoice over wrongdoing but rejoices with the truth. It bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. 1 Corinthians 13:4-7

Read more

Test na miłość

Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. 1 Kor 13, 4-7

Czytaj dalej Test na miłość

Can You trust Him?

On that day, as evening drew on, he said to them, “Let us cross to the other side.” Leaving the crowd, they took him with them in the boat just as he was. And other boats were with him. A violent squall came up and waves were breaking over the boat, so that it was already filling up. Jesus was in the stern, asleep on a cushion. They woke him and said to him, “Teacher, do you not care that we are perishing?” He woke up, rebuked the wind, and said to the sea, “Quiet! Be still!” The wind ceased and there was great calm. Then he asked them, “Why are you terrified? Do you not yet have faith?” They were filled with great awe and said to one another, “Who then is this whom even wind and sea obey? Mark 4:35-41

Czytaj dalej Can You trust Him?

Po prostu zaufaj

Owego dnia, gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł do swoich uczniów: «Przeprawmy się na drugą stronę». Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim. A nagle zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź już się napełniała wodą. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?» On, powstawszy, zgromił wicher i rzekł do jeziora: «Milcz, ucisz się!» Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich: «Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary!» Oni zlękli się bardzo i mówili między sobą: «Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?» Mk 4, 35-41

Czytaj dalej

How to win the battle against sin?

At the turn of the year, the time when kings go to war, David sent out Joab along with his officers and all Israel, and they laid waste the Ammonites and besieged Rabbah. David himself remained in Jerusalem. One evening David rose from his bed and strolled about on the roof of the king’s house. From the roof he saw a woman bathing; she was very beautiful. David sent people to inquire about the woman and was told, “She is Bathsheba, daughter of Eliam, and wife of Uriah the Hittite, Joab’s armor-bearer.” Then David sent messengers and took her. When she came to him, he took her to bed, at a time when she was just purified after her period; and she returned to her house. But the woman had become pregnant; she sent a message to inform David, “I am pregnant.” So David sent a message to Joab, “Send me Uriah the Hittite.” Joab sent Uriah to David. And when he came, David asked him how Joab was, how the army was, and how the war was going, and Uriah answered that all was well. David then said to Uriah, “Go down to your house and bathe your feet.” Uriah left the king’s house, and a portion from the king’s table was sent after him. But Uriah slept at the entrance of the king’s house with the other officers of his lord, and did not go down to his own house. David was told, “Uriah has not gone down to his house. David summoned him, and he ate and drank with David, who got him drunk. But in the evening he went out to sleep on his bed among his lord’s servants, and did not go down to his house. The next morning David wrote a letter to Joab which he sent by Uriah. This is what he wrote in the letter: “Place Uriah up front, where the fighting is fierce. Then pull back and leave him to be struck down dead.” So while Joab was besieging the city, he assigned Uriah to a place where he knew the defenders were strong. When the men of the city made a sortie against Joab, some officers of David’s army fell, and Uriah the Hittite also died. 2 Sm 11, 10a. 13-17

Czytaj dalej How to win the battle against sin?