Tylu ludzi woła – POMÓŻ MI…

W nocy miał Paweł widzenie: jakiś Macedończyk stanął przed nim i błagał go: «Przepraw się do Macedonii i pomóż nam!» Zaraz po tym widzeniu staraliśmy się wyruszyć do Macedonii, w przekonaniu, że Bóg nas wezwał, abyśmy głosili im Ewangelię. Dz 16, 9-10

Czytaj dalej

So many people need help

During the night Paul had a vision. A Macedonian stood before him and implored him with these words, “Come over to Macedonia and help us.” When he had seen the vision, we sought passage to Macedonia at once, concluding that God had called us to proclaim the Good News to them. ACTS 16:9-10

Read more

Lekarz inny niż wszyscy

On odpuszcza wszystkie twoje winy
i leczy wszystkie choroby,
On twoje życie ratuje od zguby,
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.
Miłosierny jest Pan i łaskawy,
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Ps 103, 3-4.8

Czytaj dalej

Merciful LORD

Who pardons all your sins,
and heals all your ills,
Who redeems your life from the pit,
and crowns you with mercy and compassion,
Merciful and gracious is the LORD,
slow to anger, abounding in mercy. PS 103: 3-4. 8

Read more

Dziewczynka, w której jest Jezus

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna». J 15, 9-11

Czytaj dalej Dziewczynka, w której jest Jezus