Rzekł Duch Święty

Słowo Pańskie szerzyło się i rosło. Barnaba i Szaweł, wypełniwszy swoje zadania, powrócili z Jeruzalem, zabierając z sobą Jana, zwanego Markiem. W Antiochii, w tamtejszym Kościele, byli prorokami i nauczycielami: Barnaba i Szymon, zwany Niger, Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen, który wychowywał się razem z Herodem tetrarchą, i Szaweł.

Gdy odprawiali publiczne nabożeństwo i pościli, rzekł Duch Święty: «Wyznaczcie Mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem». Wtedy odprawiwszy post i modlitwę oraz nałożywszy na nich ręce, wyprawili ich. A oni wysłani przez Ducha Świętego zeszli do Seleucji, a stamtąd odpłynęli na Cypr. Gdy przybyli do Salaminy, głosili słowo Boże w synagogach żydowskich. Dz 12, 24 – 13, 5a

Czy dostrzegasz sercem, jak działał i NADAL DZIAŁA Duch Święty? On mówi, posyła i wciąż sprawia, że szerzy się Słowo Pańskie. Pytanie tylko, czy jesteś jednym z Jego narzędzi, poprzez które może nieść światło Boże? Czy nie gasisz z lęku światłości, która jest w Tobie? Czy nie blokujesz przekazu Dobrej Nowiny? Módl się i pość. Szukaj ciszy, w której wejdziesz w głębszą relację z Duchem Świętym. Zaczniesz słyszeć wyraźniej Jego natchnienia i jeszcze będziesz bardzo mocnym narzędziem w przekazie prawdy.

Jezus tak wołał: «Ten, kto we Mnie wierzy, wierzy nie we Mnie, lecz w Tego, który Mnie posłał. A kto Mnie widzi, widzi Tego, który Mnie posłał. Ja przyszedłem na świat jako światłość, aby nikt, kto we Mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności. A jeżeli ktoś słyszy słowa moje, ale ich nie zachowuje, to Ja go nie potępię. Nie przyszedłem bowiem po to, aby świat potępić, ale by świat zbawić.

Kto Mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ten ma swego sędziego: słowo, które wygłosiłem, ono to będzie go sądzić w dniu ostatecznym. Nie mówiłem bowiem sam od siebie, ale Ojciec, który Mnie posłał, On Mi nakazał, co mam powiedzieć i oznajmić. A wiem, że przykazanie Jego jest życiem wiecznym. To, co mówię, mówię tak, jak Mi Ojciec powiedział». J 12, 44-50

Światłość przyszła na świat i rozświetliła wszystkie krańce ziemi. Niestety tak wielu wybrało i wciąż wybiera trwanie w ciemności swoich grzechów, że aż serce płacze. Jak Ci biedni ludzie zmierzą się po śmierci ze słowami, którymi Duch Święty mówił do nich i wołał: PRZYJDŹCIE DO MNIE? Nie gardź Bożym słowem. Każdy przekaz z nieba powinien być dla Ciebie ważniejszy niż chleb powszedni.

Niech nam Bóg błogosławi
i niech cześć Mu oddają wszystkie krańce ziemi. Ps 67, 8

Boże, kochany Ojcze, proszę posyłaj stale swoich ludzi napełnionych Duchem Świętym, aby Ewangelia była znana, szanowana i wypełniana całym sercem. Tatusiu, pomóż wszystkim ludziom pokochać Twoje przykazania i wypełniać je z miłości do Ciebie.
Maryjo, kochana Mamo zatroskana o wszystkie swoje dzieci, proszę, wstawiaj się za nami, którzy zbyt łatwo dajemy się zwieść i wpadamy w ciemność.
Św. Józefie, proszę, pomóż nam otwierać się na działanie Ducha Świętego, abyśmy z Bożą pomocą rozświetlili ziemię światłem Ewangelii.

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY.

oraz

Dodaj komentarz