Ogień miłości

Poślę wam Ducha prawdy,
On was doprowadzi do całej prawdy. J 16, 7. 13

Dzisiaj Wigilia Zesłania Ducha Świętego. W wielu Diecezjach odbywają się specjalne czuwania. To czas, w którym Duch Święty pragnie rozpalać spragnione serca…
W moim życiu Duch zrobił kiedyś rewolucję… Bliska mi osoba nauczyła mnie konkretnych modlitw do Ducha Świętego, w których prosiłem o Jego dary… Dzięki łasce Bożej wytrwale modliłem się każdego dnia… Ku mojemu zdziwieniu sprawiało mi to coraz więcej radości… Duch ożywiał moje wyschnięte serce… Uzdalniał je do konkretnych postaw, w których nigdy wcześniej nie widziałem siebie…
Zachęcam Cię dzisiaj do otwarcia się na łaskę Ducha Świętego… Uwierz w Niego i zaproś Go do swojego życia… On może wyzwolić w Tobie ogień miłości, który nigdy nie przestanie płonąć…

Dodaj komentarz