Trwaj całym sercem

Obchodzono w Jerozolimie uroczystość Poświęcenia Świątyni. Było to w zimie. Jezus przechadzał się w świątyni, w portyku Salomona. Otoczyli Go Żydzi i mówili do Niego: «Dokąd będziesz nas trzymał w niepewności? Jeśli Ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie!» Rzekł do nich Jezus: «Powiedziałem wam, a nie wierzycie. Czyny, których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o Mnie. Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec. Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną, a Ja daję im życie wieczne. J 10, 22-28a

Czy czujesz się czasami tak, jakbyś był w jakiejś niepewności przed Jezusem? Czy potrzebujesz kolejnych znaków potwierdzających to, kim jest Chrystus? Czy masz jeszcze jakieś wątpliwość, że Bóg kocha Cię i pragnie Twojego dobra oraz zrobi wszystko, aby pomóc Ci dojść do nieba?

Przestań wątpić. Proś o łaskę wiary z całą prostotą dziecka. Bądź wśród wiernych i oddanych owiec. Uważaj na grono wiecznych niedowiarków, którzy wystawiają Boga na próbę. Ci dają się zwieść i wciąż mają nowe zarzuty wobec Boga, a wszystkie one pochodzą od tego, który stracił już swoją szansę. Idź za Pasterzem. Zaufaj Mu, a otrzymasz życie wieczne w Bożym królestwie.

Ci, których rozproszyło prześladowanie, jakie wybuchło z powodu Szczepana, dotarli aż do Fenicji, na Cypr i do Antiochii, głosząc słowo samym tylko Żydom. Niektórzy z nich pochodzili z Cypru i z Cyreny. Oni to po przybyciu do Antiochii przemawiali też do Greków i głosili Dobrą Nowinę o Panu Jezusie. A ręka Pańska była z nimi, bo wielka liczba uwierzyła i nawróciła się do Pana.

Wieść o tym doszła do uszu Kościoła w Jeruzalem. Wysłano do Antiochii Barnabę. Gdy on przybył i zobaczył działanie łaski Bożej, ucieszył się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem wytrwali przy Panu; był bowiem człowiekiem dobrym i pełnym Ducha Świętego i wiary. Pozyskano wtedy wielką liczbę wiernych dla Pana. Barnaba udał się też do Tarsu, aby odszukać Szawła. A kiedy go znalazł, przyprowadził do Antiochii i przez cały rok pracowali razem w Kościele, nauczając wielką rzeszę ludzi. W Antiochii też po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami. Dz 11, 19-26

Popatrz, jak Bóg wyprowadza wielkie łaski z prześladowania. Uczniowie musieli ruszyć się i zrobili to z mocą Ducha Świętego. Siali obficie ziarno słowa Bożego i dawali świadectwo miłości. Bóg działał i całe rzesze otwierały się na łaskę wiary. Tak i dzisiaj nie lękaj się prześladowań. Jeśli gdzieś, ktoś nie będzie chciał słuchać Ewangelii, to idź tam gdzie Duch Święty poprowadzi Cię. Ważne jest, abyś nie przestawał głosić Dobrej Nowiny.

I tańcząc, śpiewać będą:
«Wszystkie moje źródła są w tobie». Ps 87, 7

Boże Ojcze, jesteś dla mnie Źródłem wszelkiej łaski. Dziękuję za tak wielką miłość i codzienne obdarowywanie. Najbardziej dziękuję za łaskę jedności z Tobą w Komunii świętej.
Maryjo, kochana Mamo, dziękuję za tak wielką miłość do mnie i wszystkich swoich dzieci. Proszę, pomóż mi Mamo trwać całym sercem przy Twoim Synu, moim kochanym Zbawicielu.
Św. Józefie, dziękuję za twoje ciche i pokorne przylgnięcie sercem do Boga. Proszę, wspieraj mnie razem ze świętymi, którzy przez wieki umiłowali Najświętsze Serce Jezusa, abym i ja stale był wtulony w to Serce.

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY.

Dodaj komentarz