Daj się porwać Duchowi Świętemu

Anioł Pański powiedział do Filipa: «Wstań i pójdź około południa na drogę, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy: jest ona pusta». A on poszedł. Właśnie wtedy przybył do Jerozolimy oddać pokłon Bogu Etiop, dworzanin królowej etiopskiej Kandaki, zarządzający całym jej skarbcem, i wracał, czytając w swoim wozie proroka Izajasza. «Podejdź i przyłącz się do tego wozu» – powiedział Duch do Filipa. Gdy Filip podbiegł, usłyszał, że tamten czyta proroka Izajasza: «Czy rozumiesz, co czytasz?» – zapytał. A tamten odpowiedział: «Jakżeż mogę rozumieć, jeśli mi nikt nie wyjaśni?» I zaprosił Filipa, aby wsiadł i spoczął przy nim.

A czytał ten urywek Pisma: «Prowadzą Go jak owcę na rzeź, i jak baranek, który milczy, gdy go strzygą, tak On nie otwiera ust swoich. W Jego uniżeniu odmówiono Mu słuszności. Któż zdoła opisać ród Jego? Bo Jego życie zabiorą z ziemi». «Proszę cię, o kim to Prorok mówi, o sobie czy o kimś innym?» – zapytał Filipa dworzanin. A Filip otworzył usta i wyszedłszy od tego tekstu Pisma, opowiedział mu Dobrą Nowinę o Jezusie.

W czasie podróży przybyli nad jakąś wodę: «Oto woda – powiedział dworzanin – cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony?» I kazał zatrzymać wóz, i obaj, Filip i dworzanin, weszli do wody. I ochrzcił go. A kiedy wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i dworzanin już więcej go nie widział. Jechał zaś z radością swoją drogą. A Filip znalazł się w Azocie i głosił Ewangelię, przechodząc przez wszystkie miasta, aż dotarł do Cezarei. Dz 8, 26-40

Czy wierzysz w to, że Duch Święty daje dobre natchnienia i odwagę do ich realizacji? Czy doświadczyłeś już takiego działania łaski? Jak stawać się Bożym narzędziem każdego dnia? Czy wystarczy prosić na modlitwie o takie wskazówki, gdzie iść, z kim rozmawiać, co powiedzieć?

Myślę, że modlitwa to podstawa, ale potrzeba jeszcze głęboko uwierzyć, że Bóg chce działać właśnie przez Ciebie. Jeśli zaczniesz żyć w głębokiej relacji z Panem, będziesz karmił się Eucharystią, poznasz lepiej słowo Boże, to przyjdzie taki moment, że nie dasz rady zatrzymać w sobie ogromu dobroci i łask, które Bóg ześle na Ciebie. Po prostu zaczniesz dzielić się tym bardzo naturalnie. Twoje słowa będą miały potwierdzenie w postawach codzienności. Wtedy też zaczniesz stawać się coraz większym autorytetem dla mądrych oraz wrogiem dla ludzi, którzy nie znoszą Bożej prawdy.

Błogosławcie, ludy, naszemu Bogu
i rozgłaszajcie Jego chwałę,
bo On życiem obdarzył naszą duszę
i nie dał się potknąć naszej nodze.
Przyjdźcie i słuchajcie mnie wszyscy,
którzy boicie się Boga,
opowiem, co uczynił mej duszy.
Do Niego wołałem moimi ustami,
chwaliłem Go moim językiem. Ps 66, 8-9. 16-17

Chwal Boga każdego dnia na modlitwie osobistej i wspólnotowej. Zauważaj coraz więcej dobra wokół Ciebie. Ciesz się wszystkim, co zsyła Ci Pan. Zapraszaj Ducha Świętego do swego serca i umysłu. Nie dawaj się porwać muzyce tego świata, lecz słuchaj cichych natchnień. Idąc za nimi, uratujesz wiele istnień. Pomyśl tylko, że dzięki Twojej współpracy z Bogiem mnóstwo osób może żyć w wieczności i uwielbiać z Tobą Jezusa.

Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: Kto go je, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata». J 6, 48-51

Panie Jezu, Chlebie najcichszy, dziękuję za zapewnienie, że będę żył na wieki z Tobą, jeśli tylko będę wierzył i karmił się Twoim Ciałem. Uwielbiam Cię za Twoją bliskość i wszelkie łaski, którymi mnie napełniasz. Pozwól mi przyprowadzić do Ciebie tych, których chcesz.

Dodaj komentarz