Jesus invites You

One of his fellow guests on hearing this said to him, “Blessed is the one who will dine in the kingdom of God.” He replied to him, “A man gave a great dinner to which he invited many. When the time for the dinner came, he dispatched his servant to say to those invited, ‘Come, everything is now ready.’ But one by one, they all began to excuse themselves. The first said to him, ‘I have purchased a field and must go to examine it; I ask you, consider me excused.’And another said, ‘I have purchased five yoke of oxen and am on my way to evaluate them; I ask you, consider me excused.’ And another said, ‘I have just married a woman, and therefore I cannot come.’ Lk 14:15-20

Read more

Prayer for the souls in purgatory

The souls of the righteous are in the hand of God, and no torment shall touch them. They seemed, in the view of the foolish, to be dead; and their passing away was thought an affliction and their going forth from us, utter destruction. But they are in peace. For if to others, indeed, they seem punished, yet is their hope full of immortality; Chastised a little, they shall be greatly blessed, because God tried them and found them worthy of himself. Wis 3:1-5

Read more

Pamiętajmy

Gdy Maria, siostra Łazarza, przyszła do miejsca, gdzie był Jezus, ujrzawszy Go upadła mu do nóg i rzekła do Niego: „Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł”. Gdy więc Jezus ujrzał, jak płakała ona i Żydzi, którzy razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: „Gdzie go położyliście?” Odpowiedzieli mu: „Panie, chodź i zobacz”. Jezus zapłakał. A Żydzi rzekli: „Oto jak go kochał!” Niektórzy z nich powiedzieli: „Czy Ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł?” J 11, 32-37

Czytaj dalej

Zaproszenie do świętości

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:
„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie”. Mt 5, 1-12a

Czytaj dalej