Jak zostać zwycięzcą?

Kiedy zbliżył się czas śmierci Dawida, wtedy rozkazał swemu synowi, Salomonowi, mówiąc: «Ja wyruszam w drogę przeznaczoną ludziom na całej ziemi. Ty zaś bądź mocny i okaż się mężem! Będziesz strzegł zarządzeń Pana, Boga twego, idąc za Jego wskazaniami, przestrzegając Jego praw, poleceń i nakazów, jak napisano w Prawie Mojżesza, aby ci się powiodło wszystko, co zamierzysz, i wszystko, czym się zajmiesz, ażeby też Pan spełnił swą obietnicę, którą mi dał, mówiąc: Jeśli twoi synowie będą strzec swej drogi, postępując wobec Mnie szczerze z całego serca i z całej duszy, to wtedy nie będzie ci odjęty mąż na tronie Izraela». 1 Krl 2, 1-4

Spróbuj wyobrazić sobie tę scenę, w której słynny król Dawid przekazuje synowi ostatnią wolę… Nawołuje go do wierności Bogu, Jego przykazaniom i całkowitego zwrócenia serca i duszy ku Stwórcy… Widzisz siebie w tym spotkaniu?… Czy potrzebujesz, aby Bóg powołał do Siebie kogoś z Twoich bliskich, abyś zrozumiał na czym polega życie?… Czy Twoje serce zwróciło się już szczerze ku Bogu i Jego wskazaniom, prawom i nakazom?… Czy może wciąż masz w sobie jakiś bunt?…

Przestań walczyć z Bogiem – stań po Jego stronie i skup się na walce z prawdziwym wrogiem, którym jest diabeł… Zostań wreszcie zwycięzcą!… Proś dzisiaj Boga o pełne oddanie Mu swojego serca… Staraj się pokochać Go całym sobą i zaufaj Jego woli, zawartej w przykazaniach, Biblii i nauczaniu Kościoła dotyczącym wiary i moralności… To naprawdę nie jest takie trudne… Można przyjąć to całym sercem… I wcale nie jest się wtedy marionetką Kościoła… Wręcz przeciwnie człowiek idący całkowicie za Bogiem i Jego Kościołem przestaje być marionetką diabła

Dziękuję Ci Panie za Twoje prawa, nakazy i polecenia… Przestrzegając ich czuję się prawdziwie wolny… Wiem, że Twoja wola jest najlepszym planem na moje życie… Kocham Cię i pragnę podążać za Tobą każdego dnia!

Polecam dzisiaj bardzo mocne świadectwo:

Dodaj komentarz