Ostatnia wola

Kiedy zbliżył się czas śmierci Dawida, wtedy rozkazał swemu synowi, Salomonowi, mówiąc: «Ja wyruszam w drogę przeznaczoną ludziom na całej ziemi. Ty zaś bądź mocny i okaż się mężem! Będziesz strzegł zarządzeń Pana, Boga twego, idąc za Jego wskazaniami, przestrzegając Jego praw, poleceń i nakazów, jak napisano w Prawie Mojżesza, aby ci się powiodło wszystko, co zamierzysz, i wszystko, czym się zajmiesz, ażeby też Pan spełnił swą obietnicę, którą mi dał, mówiąc: Jeśli twoi synowie będą strzec swej drogi, postępując wobec Mnie szczerze z całego serca i z całej duszy, to wtedy nie będzie ci odjęty mąż na tronie Izraela». Potem Dawid spoczął ze swymi przodkami i został pochowany w Mieście Dawidowym. 1 Krl 2, 1-4. 10

Wyobraź sobie powyższy bardzo wzruszający obraz pożegnania ojca z synem. Słynny król Dawid przed śmiercią przekazuje Salomonowi najważniejszy testament: wiarę oraz dekalog. Trudno wyobrazić sobie piękniejsze słowa ostatniej woli wypowiedziane przez ojca do dziecka.

Nie wiem, czy przyszło Ci już usłyszeć ostatnią wolę bliskiej osoby, która umierała. Jeśli żegnałeś się przed śmiercią z tatą, mamą, babcią, dziadkiem, przyjacielem, to przypomnij sobie teraz ich ostatnie przesłanie… Nawet jeśli ono nie było tak piękne i wzniosłe jak to od Dawida, to zachowuj je w pamięci i staraj się czerpać dobro z tych słów. Jestem pewien, że z wiecznej strony każdy z naszych bliskich zmarłych mówiłby podobnie do króla Dawida.

Możesz sobie nawet wyobrazić najbliższą osobę zmarłą, która wypowiada do Ciebie słowa zachęty do wiary w Boga oraz wypełniania Jego świętej woli na ziemi. Może to zmobilizuje Cię do jeszcze gorliwszego życia w bliskiej relacji z Jezusem. W sposób szczególny zwróć uwagę na słowa o szczerym postępowaniu za Bogiem z całego serca i z całej duszy. Tak naprawdę nie ma w życiu nic ważniejszego!

Panie Jezu, dziękuję za dzisiejszą piękną ostatnią wolę króla Dawida. Zachowuję te słowa w swoim sercu i pragnę przekazywać je wszystkim ludziom. Jestem pewien, że to przesłanie jest zgodne z Twoją odwieczną wolą względem ludzi. Daj taką wiarę wszystkim ludziom odchodzącym, aby w tych najważniejszych chwilach potrafili zostawić duchowy testament na najdalsze pokolenia.

oraz

Dodaj komentarz