Słowo zachęty

Odpłynąwszy z Pafos, Paweł i jego towarzysze przybyli do Perge w Pamfilii, a Jan wrócił do Jerozolimy, odłączając się od nich. Oni zaś przeszli przez Perge, dotarli do Antiochii Pizydyjskiej, weszli w dzień szabatu do synagogi i usiedli. Po odczytaniu Prawa i Proroków przełożeni synagogi posłali do nich ze słowami: «Przemówcie, bracia, jeżeli macie jakieś słowo zachęty dla ludu». Dz 13, 13-15

Wyobraź sobie, że jesteś na miejscu św. Pawła i jego towarzyszy… Słuchasz w synagodze Prawa i Proroków… Po czym przełożeni synagogi proszą Cię o przemówienie, jeśli masz jakieś słowo zachęty… Co powiesz?… Jaką nosisz w sobie nadzieję, którą mógłbyś podzielić się ze słuchaczami?… Czy miałbyś odwagę mówić o Dobrej Nowinie?… Czy żyjesz nią?… Czy masz w sobie nieodparte pragnienie dzielenia się Bogiem?…
Porozmawiaj dzisiaj z Panem o tym, czego On od Ciebie oczekuje… Proś Go o napełnienie Twojego serca niegasnącą nadzieją, którą będziesz mógł dzielić się w każdym czasie… Jeśli poznasz wolę Bożą względem siebie i będziesz miał w sobie konkretne słowo zachęty – to zupełnie naturalnie zaczniesz być świadkiem Chrystusa, który zapala innych…
Panie, dziękuję Ci za łaskę dzielenia się Tobą w każdym czasie… Dziękuję za napełnienie mojego serca niegasnącą nadzieją… Jesteś dla mnie wszystkim i chce mówić o tym każdemu spotkanemu człowiekowi… Prowadź mnie do tych osób, którym chcesz otwierać serca…

Dodaj komentarz