Jeden akt wiary może zmienić wszystko

Gdy Jezus mówił do uczniów, oto przyszedł do Niego pewien zwierzchnik synagogi i oddając Mu pokłon, prosił: «Panie, moja córka dopiero co skonała, lecz przyjdź i połóż na nią rękę, a żyć będzie». Jezus wstał i wraz z uczniami poszedł za nim. Gdy Jezus przyszedł do domu zwierzchnika i zobaczył fletnistów oraz tłum zgiełkliwy, rzekł: «Odsuńcie się, bo dziewczynka nie umarła, tylko śpi». A oni wyśmiewali Go. Skoro jednak usunięto tłum, wszedł i ujął ją za rękę, a dziewczynka wstała. Wieść o tym rozeszła się po całej tamtejszej okolicy. Mt 9, 18-19. 23-26

Wyobraź sobie powyższą scenę. Postaraj się zobaczyć zdesperowanego i pełnego ufności ojca, który z głęboką wiarą prosi o wskrzeszenie córki. Jego prośba jest silnym aktem wiary. Jezus postanawia iść do domu zwierzchnika synagogi. Po jednym zdaniu jest wyśmiewany. Jakże kontrastowo wygląda mała ufność pozostałych domowników oraz osób, które opłakiwały zmarłe dziecko. Mimo to Jezus dokonuje wspaniałego cudu. Jemu wystarczyła wielka wiara ojca dziewczynki. W ten sposób na całą okolicę roznosi się światło i moc Jezusa Chrystusa. A wszystko dzięki jednemu aktowi wiary zdesperowanego ojca.
Może masz podobną sytuację w swoim życiu. Jeśli ktoś z Twoich bliskich doświadcza śmiertelnej choroby na ciele lub duszy, to zwróć się z całą wewnętrzną siłą i ufnością do Jezusa i błagaj o cud uzdrowienia lub nawrócenia. Być może objawi się w ten sposób chwała Boża dla podźwignięcia większej liczby osób. Bóg cały czas działa swoje cuda w każdym wieku. Pamiętaj także, aby kończyć każdą modlitwę słowami: nie jak ja chcę, lecz jak Ty Panie – niech się dzieje Twoja wola. Po czym pokornie rób swoje i staraj się żyć gorliwie na chwałę Pana.

«Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie,
osłonię go, bo poznał moje imię.
Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham
i będę z nim w utrapieniu». Ps 91, 14-15

Przylgnij do Jezusa całym sercem i nigdy nie przestawaj ufać w to, że On może wszystko zmienić w jednym momencie.
Panie, dziękuję za wszystkie mniejsze i większe cuda, na które mogę patrzeć. Dziękuję Ci za łaskę wiary!
Dzisiaj polecam mega film, który opisuje prawdziwy cud;

Dodaj komentarz