Uzdrawiająca moc

Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.  Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: «Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boga».  Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego!» Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: «Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne». Mk 1, 22-27

Wyobraź sobie w powyższej scenie Jezusa, który przemawia z mocą. Jego słów nie wytrzymuje demon, który odgryza się ujawnieniem świętości Chrystusa. Reakcja Syna Bożego jest natychmiastowa. On jednym zdaniem ucisza i wyrzuca ducha nieczystego.

W kontekście tego ewangelicznego obrazu popatrz na swoje zmagania z grzechami, pokusami, a może dosłownie demonami, które niszczą Ci życie. Czy szukałeś już ratunku w regularnej spowiedzi, częstym przyjmowaniu Ciała Chrystusa, rozmowie z kapłanem, czytaniu Pisma świętego, gorliwej modlitwie?

Jestem pewien, że jeśli zastosujesz wszystkie powyższe wskazówki i dodasz do tego chociaż odrobinę wiary w wszechmoc Jezusa, to dostąpisz uzdrowienia serca i poczujesz prawdziwą wolność, którą daje Bóg.
Niech ten dzisiejszy fragment z Ewangelii ożywi Twoją wiarę. Jezus naprawdę ma moc uzdrowić każdy ból Twojego serca, ciała i duszy!

Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło. Mk 4, 16

Panie, dziękuję Ci za to, ze wciąż ożywiasz moją wiarę. Ufam Tobie całym sercem i nie lękam się zła, które czyha na mnie. Z Tobą jestem spokojny!

oraz

Dodaj komentarz