Moc Słowa

Tak mówi Pan Bóg: «Podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa». Iz 55, 10-11

Wiesz, że Pan Bóg zawsze mówi prawdę?… Tak więc Słowo, które przed chwilą przeczytałeś zaczęło w Tobie pracować… Może często myślisz, że ono odbija się od Twojego serca i umysłu i nie wydaje owocu… To złudne wrażenie… Boże Słowo jest bardzo blisko Ciebie:

Cóż mówi Pismo? «Słowo to jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim». Rz 10, 8

Po prostu swoją wolą możesz zablokować Jego rozwój albo otworzyć się na łaskę i pozwolić Bogu pracować w sobie… Ono wchodząc w Twoje serce daje światło, otwiera nowe pokłady wiary, nadziei i miłości… Daje konkretną siłę… Jest napędem – swoistą mocą… Szukaj tego Słowa każdego dnia… Pragnij Go całym sercem… Współpracuj z łaską, a Bóg poprowadzi Cię i spełni o wiele więcej niż mogłeś zamarzyć…
Dzisiaj pracują w moim sercu słowa z Ewangelii:
Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię! Niech przyjdzie Twoje królestwo; niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień». Mt 6, 7-15

W tej modlitwie jest tyle pokory…, Ducha… i miłości…
Panie daj mi łaskę modlenia się tymi słowami z całej głębi mojego serca…

Dodaj komentarz