Pełni łaski

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do Niej, anioł rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie.

Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?»

Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». Na to rzekła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego». Wtedy odszedł od Niej anioł. Łk 1, 26-38

Wyobraź sobie, że do Ciebie i do Twojej rodziny przychodzi Archanioł Gabriel i pozdrawia Was mówiąc, że jesteście pełni łaski i Pan jest z Wami. Na każdej Mszy świętej słyszysz kilka razy PAN Z WAMI. Tak często jesteś napełniany łaską (zwłaszcza podczas słuchania słowa Bożego i przyjmowania Ciała Chrystusa w Eucharystii). Naprawdę możesz sercem wejść w dzisiejszą Ewangelię.

Dalej popatrz na słowa POCZNIESZ I PORODZISZ SYNA, KTÓREMU NADASZ IMIĘ JEZUS. Czy w Twojej historii opowiedziałeś już komuś o Chrystusie i Jego żywej obecności w Twoim sercu? Twoje żywe świadectwo może pomóc Bogu narodzić się w tak wielu sercach. Obyś tylko uwierzył, że DLA BOGA NIE MA NIC NIEMOŻLIWEGO i stale mówił jak Maryja: OTO JA SŁUGA/SŁUŻEBNICA…

Bóg naprawdę pragnie posługiwać się Tobą każdego dnia. Proś Ducha Świętego o wszystkie potrzebne dary, owoce i charyzmaty, a będziesz napełniony Bożą mocą i przekażesz ludziom wiele światła Chrystusa.

Oto pokolenie tych, którzy Go szukają,
którzy szukają oblicza Boga Jakuba. Ps 24, 6

OTO POKOLOENIE TYCH, KTÓRZY GO SZUKAJĄ, SZUKAJĄ OBLICZA BOGA. Uwierz w te słowa. Dzisiaj tak wielu ludzi jest głodnych prawdziwej miłości. Oni umierają od środka z tęsknoty za Bogiem żywym. Kto im powie o Jezusie, który pragnie narodzić się w nich na nowo lub po raz pierwszy? Błogosławię Ci + na drogę głoszenia Dobrej Nowiny o Bożym Narodzeniu, które może dokonać się w każdym sercu.

Kochany Jezu, który wciąż na nowo rozpalasz moje serce do świadectwa, dziękuję Ci za łaskę wiary w Twoją tak bliską obecność. Prowadź mnie, abym śmiało głosił Twoją miłość do każdego człowieka.
Maryjo, kochana Mamo, która całym sercem uwierzyłaś w Boże poczęcie, módl się za nami, abyśmy w pełni otworzyli swoje serca i umysły na bliskość żywego Boga.
Św. Józefie, cichy i wierny opiekunie Jezusa, dziękuję za Twoje powiedzenie Bogu TAK i pójście za głosem Pana do końca swoich dni. Prowadź nas, abyśmy nigdy nie zeszli z drogi zbawienia.

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY.

Dodaj komentarz