Niezwykła obietnica

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście». Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy». Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: „Pokaż nam Ojca”? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie – wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła!

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię». J 14, 7-14

Ile już jesteś przy Jezusie? Wiem, że na sposób tradycyjny może jesteś całe życie. Ile znasz Go jako żywego i wciąż działającego Twojego jedynego Pana i Zbawiciela? Popatrz na Niego dzisiaj jeszcze raz. Proś o łaskę wiary, aby ujrzeć w Nim jedność z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym…

Posłuchaj sercem Bożej obietnicy. W imię Jezusa możesz dokonywać większych dzieł niż Jezus! Czy dochodzą te słowa do Twojego umysłu? Czy nie rodzi się jakaś blokada? Przecież to mówi Twój Pan. On chce działać przez Ciebie. Zaufaj Mu. Uwierz i daj się poprowadzić. Otwórz się na Ducha Świętego jak Apostołowie i wielcy misjonarze pierwszego wieku;

W następny szabat, po kazaniu Pawła w synagodze w Antiochii Pizydyjskiej, zebrało się niemal całe miasto, aby słuchać słowa Bożego. Gdy Żydzi zobaczyli tłumy, ogarnęła ich zazdrość, i bluźniąc, sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł. Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie: «Należało głosić słowo Boże najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan: „Ustanowiłem cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi”».

Poganie, słysząc to, radowali się i wielbili słowo Pańskie, a wszyscy, przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. Słowo Pańskie szerzyło się na cały kraj. Ale Żydzi podburzyli pobożne a wpływowe niewiasty i znaczniejszych obywateli, wzniecili prześladowanie Pawła i Barnaby i wyrzucili ich ze swoich granic. A oni, strząsnąwszy na nich pył z nóg, przyszli do Ikonium. A uczniowie byli pełni wesela i Ducha Świętego. Dz 13, 44-52

Gdy jesteś przepełniony Duchem Świętym, to nie lękasz się mówić prawdy o Jezusie i Jego Ewangelii. Masz w sobie radość nawet wtedy, gdy cierpisz i wyrzucają Cię z miejsc, gdzie przemawiasz. Demony wściekają się, a Ty robisz swoje. Niesie Cię Boży Duch i masz do Niego pełne zaufanie. Patrzysz na cuda (zwłaszcza przemiany serc) i oddajesz Panu chwałę za te wszystkie znaki Jego miłości i miłosierdzia.

Śpiewajcie Panu pieśń nową,
albowiem uczynił cuda.
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio,
cieszcie się, weselcie i grajcie. Ps 98, 1a. 4

Panie Jezu, moje serce wciąż Tobie oddaje chwałę za wielkie cuda, które czynisz w moim życiu oraz w życiu tych, na których patrzę. Dziękuję Ci i pragnę dziękować w wieczności.

Maryjo, kochana Mamo, która widziałaś wiele cudów swego Syna i wciąż je widzisz. Proszę, wstawiaj się za nami, abyśmy potrafili w cichości serca za wszystko pokornie dziękować i abyśmy nic nie przypisywali sobie.

Św. Józefie, pewnie więcej cudów wyprosiłeś po śmierci niż za życia, a zwłaszcza w tym roku św. Józefa. Oddaję Ci siebie i wszystkich mężczyzn. Prowadź nas MĘŻNIE I WIERNIE ku wiecznej ojczyźnie.

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIETY.

oraz

oraz

Dodaj komentarz