Jedynie w Panu jest moc!

Jan przywołał do siebie dwóch spośród swoich uczniów i posłał ich do Jezusa z zapytaniem: «Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?» Gdy ludzie ci zjawili się u Jezusa, rzekli: «Jan Chrzciciel przysyła nas do Ciebie z zapytaniem: Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?»

W tym właśnie czasie Jezus wielu uzdrowił z chorób, dolegliwości i uwolnił od złych duchów; także wielu niewidomych obdarzył wzrokiem. Odpowiedział im więc: «Idźcie i donieście Janowi to, co widzieliście i słyszeliście: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni i głusi słyszą; umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we Mnie». Łk 7, 18b-23

Jezus nawet nie musi nikomu mówić, że jest Mesjaszem. To widać, słychać i czuć! Owoce Jego codziennej służby roznoszą woń najczystszej miłości na wszystkie krańce ziemi. Nie da się podważyć potęgi łaski, która wypływa z Serca Jezusa. W Chrystusie – Bogu żywym jest prawdziwa moc!

Popatrz teraz na swoje życie. Czy inni widzą w Twoim życiu Jezusa, który działa z mocą? Czy wierzysz, że w Eucharystii jest Mesjasz, który przychodzi z mocą uzdrawiania serc i ciał? Proś pokornie o łaskę głębszej wiary. Gdy otworzysz się na działanie łaski Bożej, to także zobaczysz to, co pierwsi uczniowie: niewidomi zaczną wzrok odzyskiwać, chromi zaczną chodzić, trędowaci zostaną oczyszczeni, głusi usłyszą, umarli zmartwychwstaną, a ubodzy usłyszą Ewangelię. TO SIĘ DZIEJE OD DWÓCH TYSIĘCY LAT, a widzą to ci, którzy wierzą całym sercem. Proś o wiarę w żywą obecność Jezusa i Jego moc.

Albowiem tak mówi Pan, Stworzyciel nieba, On Bogiem, który ukształtował i wykonał ziemię, który ją mocno osadził, który nie stworzył jej bezładną, lecz przysposobił na mieszkanie: «Ja jestem Pan, i nie ma innego. Czyż nie Ja jestem Pan, a nie ma innego boga oprócz Mnie? Bóg sprawiedliwy i zbawiający nie istnieje poza Mną. Nawróćcie się do Mnie, by się zbawić, wszystkie krańce świata, bo Ja jestem Bogiem, i nikt inny!

Przysięgam na siebie samego, z moich ust wychodzi sprawiedliwość, słowo nieodwołalne. Tak, przede Mną się zegnie wszelkie kolano, wszelki język na Mnie przysięgać będzie, mówiąc: „Jedynie u Pana jest sprawiedliwość i moc!” Do Niego przyjdą zawstydzeni wszyscy, którzy się na Niego zżymali. W Panu uzyska swe prawo i chwały dostąpi całe plemię Izraela». Iz 45, 18. 21b-25

NAWRÓĆCIE SIĘ DO BOGA, WSZYSTKIE KRAŃCE ŚWIATA! Powyższe słowa mogą i powinny obudzić cały świat! Wyślij je dzisiaj do swojego świata ludzi i błagaj Boga o otwarcie ich serc, uszu i umysłów na to żywe słowo. Daj Panie, aby kolana wszystkich zgięły się szybciej niż na Sądzie Ostatecznym. Oby już teraz zawstydzili się wszyscy, którzy lekceważyli Boga i zaczęli drogę pokuty i zadośćuczynienia.

Będę słuchał tego, co Pan Bóg mówi:
oto ogłasza pokój ludowi i swoim wyznawcom.
Zaprawdę, bliskie jest Jego zbawienie
dla tych, którzy Mu cześć oddają,
i chwała zamieszka w naszej ziemi. Ps 85, 9-10

KOCHANY BOŻE, PRAGNĘ SŁUCHAĆ WSZYSTKIEGO, CO TY MÓWISZ I PRAGNIESZ ODE MNIE. Niech się dzieje Twoja wola w moim życiu. Proszę Cię Panie o łaskę coraz głębszej wiary, abyś mógł posługiwać się mną i ukazywać znaki Twojej mocy dla nawrócenia wielu. Panie, wszystko pragnę czynić przez Niepokalane Serce Maryi dla Twej chwały Boże Ojcze, Synu Boży i Duchu Święty.
Maryjo, kochana Mamo, Królowo wszystkich ludzi na ziemi, proszę, wstawiaj się za nami, abyśmy byli czytelnymi świadkami Bożej mocy. Uproś nam Mamo, otwarte serca na Bożą łaskę.
Św. Józefie, wspaniały orędowniku, proszę nie ustawaj w polecaniu Bogu nas biednych, zapatrzonych w siebie ludzi, abyśmy zwrócili się szczerze ku Bogu żywemu i pełnemu mocy!

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY.

Dodaj komentarz