Światło życia

Ja przyszedłem na świat jako światłość, aby nikt, kto we Mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności. A jeżeli ktoś słyszy słowa moje, ale ich nie zachowuje, to Ja go nie potępię. Nie przyszedłem bowiem po to, aby świat potępić, ale by świat zbawić. Kto Mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ten ma swego sędziego: słowo, które wygłosiłem, ono to będzie go sądzić w dniu ostatecznym. J 12, 46-48

Popatrz na Jezusa, który jest światłością. Posłuchaj Jego słów wypowiadanych z czystą miłością. Nie gardź nimi, bo właśnie z tych słów będziesz sądzony. Możesz za nimi pójść lub odrzucić je. Nie życzę Ci odrzucenia Bożej woli. W świecie nie znajdziesz lepszej recepty na życie i miłość.

Ja jestem światłością świata, kto idzie za Mną, będzie miał światło życia. J 8, 12

Czy masz w sobie światło życia? Czy jeszcze czujesz, że jesteś w ciemności? Jezus zaprasza Cię dzisiaj do swojego światła. Przyjmij to zaproszenie i słuchaj Go we wszystkim. Wyjdź z ciemności. Zostaw w spowiedzi wszystkie ciemne skrawki Twojego życia. Idąc za prawdziwym światłem, Bóg poprzez Twoje świadectwo zaprosi wielu ludzi do kroczenia w światłości.

Słowo Pańskie szerzyło się i rosło. Barnaba i Szaweł, wypełniwszy swoje zadania, powrócili z Jeruzalem, zabierając z sobą Jana, zwanego Markiem. Gdy odprawiali publiczne nabożeństwo i pościli, rzekł Duch Święty: «Wyznaczcie Mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem». Wtedy odprawiwszy post i modlitwę oraz nałożywszy na nich ręce, wyprawili ich. Dz 12, 24-25. 13, 2-3

Słowo Pańskie szerzy się, gdy są ludzie mający w sobie światło Boże. Proś Jezusa o otwarcie się na Jego wolę i napełnienie Duchem Świętym. Uwierz, że Bóg napełni Twoje serce i uzdolni do dawania świadectwa prawdzie.

Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy,
niech wszystkie narody oddają Ci chwałę. Ps 67, 6

Panie Jezu, Światłości prawdziwa, spraw, aby wszystkie narody prawdziwie poznały Cię i wysławiały. Poślij swoich wiernych do odważnego dawania świadectwa o Tobie.

Maryjo, Gwiazdo Nowej Ewangelizacji, prosimy, wstawiaj się za nami i wypraszaj nam wszystkie potrzebne dary, owoce i charyzmaty Ducha Świętego, aby światłość prawdziwa rozpromieniła wszystkie serca, które umierają w mroku.

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGACY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY.

oraz

Dodaj komentarz