On jest Chlebem żywym

Jeden z Jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego: «Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?» Jezus zaś rzekł: «Każcie ludziom usiąść». A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy.

Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: «Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło». Zebrali więc i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, pozostałymi po spożywających, napełnili dwanaście koszów. J 6, 8-13

Ile tysięcy nie byłoby przed Jezusem, On nakarmi wszystkich do sytości. Chrystus karmi swoim słowem i Ciałem. Czy jesteś wdzięczny za to, że już tyle lat jesteś karmiony Chlebem życia? Czy pozwalasz Panu, aby karmił innych poprzez Twoje życie, świadectwo, głoszenie Ewangelii?

Popatrz także na troskę Jezusa o ułomki, aby nic nie zginęło. Kilka dni temu słyszeliśmy słowa, że Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął. Choć wielu dzisiaj odłączyło się od Ciała Chrystusa i jest gdzieś tam na ziemi jak ten ułomek, to Jezus posyła swoich uczniów, aby podnieśli go. Jego miłość jest zdumiewająca!

A przywoławszy apostołów, kazali ich ubiczować i zabronili im przemawiać w imię Jezusa, a potem zwolnili. A oni odchodzili sprzed Sanhedrynu i cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla Imienia Jezusa. Nie przestawali też co dzień nauczać w świątyni i po domach i głosić Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie. Dz 5, 40-42

Nie przestawaj głosić Ewangelii. Nie ważne jest, jak potraktuje Cię świat. Ciesz się, gdy będziesz godny cierpieć dla Chrystusa. Pamiętaj, że wokoło jest wielu głodnych, choć oni sami zapominają o tym bo zapychają się pustym, światowym pokarmem.

Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Mt 4, 4b

Panie Jezu, bądź stale na moich ustach i w sercu moim.

Maryjo, kochana Mamo, proszę, wstawiaj się za głoszącymi Ewangelię, aby autentycznie karmili ludzi słowem Bożym i Chlebem żywym. Niech nikt nie cierpi głodu przez brak Bożego pokarmu.

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY.

Dodaj komentarz