Uwierz wreszcie

Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której przedtem wyrzucił siedem złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to Jego towarzyszom, pogrążonym w smutku i płaczącym. Ci jednak, słysząc, że żyje i że ona Go widziała, nie dali temu wiary.

Potem ukazał się w innej postaci dwom spośród nich na drodze, gdy szli do wsi. Oni powrócili i obwieścili pozostałym. Lecz im też nie uwierzyli. W końcu ukazał się samym Jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im brak wiary oraz upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego. I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!» Mk 16, 9-15

W ostatnich dniach mogłeś słyszeć już Ewangelie o ukazaniu się Zmartwychwstałego Jezusa. Była scena z Marią Magdaleną. Była opowieść o uczniach wędrujących do Emaus. Czy uwierzyłeś w treść poprzednich Ewangelii? A może nadal jesteś pogrążony w wewnętrznym smutku i płaczu np. z powodu koronawirusa i izolacji domowej.

Wyobraź sobie Jezusa, który przychodzi do Ciebie dzisiaj i wyrzuca Ci brak wiary oraz upór, że nie wierzysz w pełni słowu Bożemu. Człowiek, który wierzy całym sercem, wie, że nawet kilkadziesiąt lat domowej kwarantanny nie może oddzielić go od miłości Chrystusa. Wie także, że mimo zewnętrznych ograniczeń może rozwijać się w głębi swojego serca. Spróbuj odkryć tę szansę na wejście w jeszcze głębszą relację ze swoim Panem.

Na koniec usłysz słowa: idź na cały świat i głoś Ewangelię całemu stworzeniu! Czy miałbyś tu i teraz taką wiarę, wiedzę i znajomość języków, żeby iść i głosić Dobrą Nowinę na całym świecie? Jeśli tak, to chwała Panu i głoś ją przez internet (kilka la temu, dzięki łasce Bożej dotarłem ze słowem Bożym po angielsku do 160 krajów. Tak ja – prosty chłop.) Jeśli nie, to pogłębiaj teraz swoją wiarę i wiedzę, bo lepszego momentu może nie być. A przyjdzie piękny czas na zrealizowanie Bożej misji!

Popatrz jak mężnie podjął misję św. Piotr:

Przełożeni i starsi, i uczeni, widząc odwagę Piotra i Jana, a dowiedziawszy się, że są oni ludźmi nieuczonymi i prostymi, dziwili się. Rozpoznawali w nich też towarzyszy Jezusa. A widząc nadto, że stoi z nimi uzdrowiony człowiek, nie znajdowali odpowiedzi.

Przywołali ich potem i zakazali im w ogóle przemawiać i nauczać w imię Jezusa. Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli: «Rozsądźcie, czy słuszne jest w oczach Bożych bardziej słuchać was niż Boga? Bo my nie możemy nie mówić tego, co widzieliśmy i słyszeliśmy». Oni zaś ponowili groźby, a nie znajdując żadnej podstawy do wymierzenia im kary, wypuścili ich ze względu na lud, bo wszyscy wielbili Boga z powodu tego, co się stało. Dz 4, 13-14. 18-21

Gdy masz w sobie głęboką, ale i prostą wiarę, to idziesz odważnie za głosem Boga! Słuchasz Go otwartym sercem i nie boisz się ludzkich konsekwencji. Stoisz po stronie Prawdy. Głosisz ją i potwierdzasz życiem.

Nie umrę, ale żyć będę i głosić dzieła Pana. Ps 118, 17

Panie Jezu, dziękuję Ci za zaszczyt głoszenia Twojej nauki. Proszę, chroń moją wiarę i pogłębiaj ją swoją łaską, abym był coraz odważniejszym świadkiem Twojej miłości!

oraz

oraz

Dodaj komentarz