Niech się nie lęka serce Twoje

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem.

Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie». J 14, 23-29

Posłuchaj sercem próśb i obietnic Jezusa:
Miłuj Mnie. Zachowuj moją naukę. Ojciec mój umiłuje Cię. Przyjdziemy do Ciebie. Mieszkanie w Tobie uczynimy. Ojciec pośle w moim imieniu Parakleta do Ciebie. On wszystkiego Cię nauczy. Przypomni Ci wszystko, co powiedziałem. Daję Ci mój pokój. Nie trwóż się ani nie lękaj. Odchodzę i przyjdę znów do Ciebie. Uwierz.

Dlaczego słyszysz dzisiaj powyższe słowa? Z czego Jezus pragnie uzdrawiać Cię? Czy nie wpadłeś w jakieś lęki związane z obecną sytuacją na świecie? Czy nie zamartwiasz się zbytnio o przyszłość swoją, dzieci, wnuków oraz swojej Ojczyzny? Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Czy te słowa nie leczą Twojego serca?

Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne. Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od tego. Bywajcie zdrowi! Dz 15, 28-29

Nie nakładać żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne. Co jest konieczne, aby żyć zgodnie z wolą Boga? Przykazania, błogosławieństwa, sakramenty, słowo Boże… Dodam, że te perły nie są żadnym ciężarem. Każda w wskazówka od Jezusa jest niezwykłym błogosławieństwem prowadzącym do pełni szczęścia. Ciężarem to są grzechy i ich trzeba pozbyć się jak najszybciej, aby zapanował pokój w sercach i całych narodach.
Poniższy Psalm niech będzie modlitwą wszystkich;

Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi;
niech nam ukaże pogodne oblicze.
Aby na ziemi znano Jego drogę,
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.
Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy,
niech wszystkie narody oddają Ci chwałę.
Niech się narody cieszą i weselą,
bo rządzisz ludami sprawiedliwie
i kierujesz narodami na ziemi.
Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy,
niech wszystkie narody oddają Ci chwałę.
Niech nam Bóg błogosławi
i niech cześć Mu oddają wszystkie krańce ziemi.
Ps 67, 2-3. 4-5. 6 i 8

Oby słowa powyższej modlitwy wyprosiły u Boga opamiętanie dla ludzkości. Chyba jest już czas najwyższy, aby przestać bawić się w Boga i wymyślać ,,lepsze” prawa od Stwórcy. Módlmy się każdego dnia o Boże miłosierdzie nad światem i oświecenie ludzkich serc, aby jak najwięcej osób przejrzało na oczy i poznało Jezusa – Prawdę, Drogę i Życie.

Uniósł mnie anioł w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą, i ukazał mi Miasto Święte – Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Boga. Źródło jego światła podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu: Miało ono mur wielki i wysoki, miało dwanaście bram, a na bramach – dwunastu aniołów i wypisane imiona, które są imionami dwunastu szczepów synów Izraela. Od wschodu trzy bramy i od północy trzy bramy, i od południa trzy bramy, i od zachodu trzy bramy. A mur Miasta ma dwanaście warstw fundamentu, a na nich dwanaście imion dwunastu Apostołów Baranka. A świątyni w nim nie dojrzałem: bo jego świątynią jest Pan Bóg wszechmogący oraz Baranek. I Miastu nie trzeba słońca ni księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga je oświetliła, a jego lampą – Baranek. Ap 21, 10-14. 22-23

Kto pragnie być w takim Mieście Świętym – Jeruzalem, ten niech błaga Boga o to w uniżeniu.
Boże Ojcze, miłosierny i sprawiedliwy, kochany Tato, proszę, poślij Ducha Świętego do serc i umysłów wszystkich ludzi, aby poznali Twoją miłość i opamiętali się, by nie zadawać Ci tak straszliwych ran poprzez swoją pychę.
Maryjo, Mamo wszystkich ludzi, proszę ratuj swoje dzieci i uproś im łaskę posłuszeństwa woli Bożej.
Św. Józefie razem ze wszystkimi świętymi, Archaniołami i zastępami aniołów proszę, wstawiajcie się za ludzkością, która buduje kolejną wierzę Babel. Niech opamiętają się Ci, którzy nie szanują Bożych praw.

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY.

Dodaj komentarz