Dlatego was świat nienawidzi

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie wpierw znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi.

Pamiętajcie o słowie, które do was powiedziałem: „Sługa nie jest większy od swego pana”. Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają Tego, który Mnie posłał». J 15, 18-21

Współczesny uczeń Jezusa Chrystusa, który idzie całym sercem za swoim Panem, staje się niewygodny dla ludzi tego świata. Doświadcza on nienawiści i różnych prześladowań. Dlaczego tak jest? W przypisie do dzisiejszej Ewangelii można przeczytać, że to sam Pan Jezus jest prześladowany w takich wiernych uczniach. Nie wszyscy poznali Chrystusa i dlatego nie rozumieją tych, którzy żyją cali dla Boga. Biedni są ci prześladowcy. Trzeba jednak ufać, że słowa i przykład świadków wiary pozostaną w prześladowcach i w swoim czasie wydarzą owoce.

Uważaj jednak na ludzi tego świata. Przyjmuj z pokorą ataki. Błogosław prześladowcom. Ciesz się, że Pan Jezus uznał Cię za godnego iść Jego drogą odrzucenia i niezrozumienia. Pamiętaj o nagrodzie wiecznej dla tych odrzuconych i niezrozumianych przez ludzi światowych. Słuchaj głosu Ducha Świętego i idź z Ewangelią tam, gdzie są otwarte serca;

Przeszli Frygię i krainę galacką, ponieważ Duch Święty zabronił im głosić słowo w Azji. Przybywszy do Myzji, próbowali udać się do Bitynii, ale Duch Jezusa nie pozwolił im, przeszli więc Myzję i zeszli do Troady. W nocy miał Paweł widzenie: jakiś Macedończyk stanął przed nim i błagał go: «Przepraw się do Macedonii i pomóż nam!» Zaraz po tym widzeniu staraliśmy się wyruszyć do Macedonii, w przekonaniu, że Bóg nas wezwał, abyśmy głosili im Ewangelię. Dz 16, 6-10

Duch Święty czasami zabrania iść w pewne miejsca, a pokazuje inne. Nie wszyscy są gotowi na prawdy Boże. Niektórzy tak umiłowali świat, że są gotowi zniszczyć osoby, które są dla nich wyrzutem sumienia. Proś Boga o miłosierdzie dla tych pogubionych serc i idź dalej tam, gdzie wołają pomocy i są na nią otwarci.

Wiedzcie, że Pan jest Bogiem,
On sam nas stworzył, jesteśmy Jego własnością,
Jego ludem, owcami Jego pastwiska. Ps 100, 3

Boże, kochany Ojcze, tak bardzo dziękuję Ci za to, że wybrałeś mnie ze świata, abym głosił Ewangelię. Nie lękam się prześladowań. Dzięki Twojej łasce błogosławię prześladowcom i polecam ich Twemu miłosierdziu.
Maryjo, kochana Mamo, proszę ratuj serca ludzi zapatrzonych w ten świat i prześladujących ludzi żyjących czystą Ewangelią.
Św. Józefie, proszę, wspieraj razem ze świętymi misję ewangelizacji współczesnych uczniów Chrystusa.

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY.

Dodaj komentarz