Nie chowaj ŚWIATŁA

Jezus mówił ludowi: «Czy po to wnosi się światło, by je umieścić pod korcem lub pod łóżkiem? Czy nie po to, żeby je umieścić na świeczniku? Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!» Mk 4, 21-23

Czy po to otrzymałeś chrzest święty, stałeś się chrześcijaninem, uczniem Chrystusa, aby teraz chować do kieszeni swoje chrześcijaństwo, najwyższą godność dziecka Bożego? Czy zdajesz sobie sprawę, że przez uleganie pokusie lęku i nieświadczenie o Bogu, pozwalasz, aby panoszyła się ciemność w Twoim domu, rodzinie bliższej i dalszej, pracy, szkole, wśród znajomych? Czy myślisz, że nie zdasz z tego sprawy przed Bogiem? Czy pamiętasz słowa Jezusa, że kto zaprze się Go przed ludźmi, tego i On zaprze się przed Ojcem? Może powiesz, że Ty tylko milczysz i nie zapierasz się Jezusa i Ewangelii…

Jest tak wiele błędnych postaw i przyzwoleń na zło, że czasami wydaje się, jakby żyło się w pogańskim kraju. Wystarczy wziąć w rękę Ewangelię, Katechizm Kościoła Katolickiego, Leksykon Zagrożeń Duchowych. Jeśli ktoś przeczyta chociaż Ewangelie, przykazania z KKK i spis treści z Leksykonu Zagrożeń, to zaraz zobaczy, do czego doszło w Twoim środowisku, w którym żyjesz. Nagle dostrzeżesz tak wiele ciemności i zła, które nazywa się dobrem i nie ma kto powiedzieć prawdy.

GDZIE JEST ŚWIATŁO JEZUSA CHRYSTUSA W TYCH MIEJSCACH, W KTÓRYCH ŻYJESZ? KTO JE TAM ZANIESIE? KTO ODWAŻNIE POWIE PRAWDĘ I ODWOŁA SIĘ DO AUTORYTETU JEZUSA (Z EWANGELII), KOŚCIOŁA (Z KKK), PROFESORÓW TEOLOGII (Z LEKSYKONU)?

Twoje słowo jest pochodnią dla stóp moich, Panie,
i światłem na mojej ścieżce. Ps 119, 105

Panie Jezu, jedyna Światłości dla świata, proszę rozświetlaj moje serce i umysł i daj mi odwagę oraz prawdziwe męstwo do zanoszenia Twego światła w miejsca, które mnie codzienne posyłasz.

Po wysłuchaniu proroka Natana poszedł król Dawid i usiadłszy przed Panem, mówił: «Kimże ja jestem, Panie, Boże, i czym jest mój ród, że doprowadziłeś mnie aż dotąd? Ale to było jeszcze za mało w Twoich oczach, Panie, Boże, bo dałeś zapowiedź tyczącą domu sługi swego na daleką przyszłość. Ty, bowiem, o Panie Zastępów, Boże Izraela, objawiłeś swemu słudze, mówiąc: Zbuduję ci dom. Dlatego to sługa Twój ośmiela się zwrócić do Ciebie z tą modlitwą: Teraz, o Panie, Boże, Ty jesteś Bogiem, Twoje słowa są prawdą. 2 Sm 7, 18-19. 27-28

SŁOWA BOGA SĄ PRAWDĄ! Nie idź więc za kłamstwami tego świata. Zobacz wielką dobroć Boga w objawieniu prawdy. Nie gardź tą prawdą i upominaj tych, którzy weszli na drogę kłamstwa. Bądź jasnym i wyraźnym przykładem życia w łasce uświęcającej. Niech przy Tobie ludzie zapragną światła Jezusa Chrystusa.

Pamiętaj, Panie, Dawidowi
wszystkie jego trudy.
Jak złożył Panu przysięgę,
związał się ślubem przed Bogiem Jakuba:
«Nie wejdę do mieszkania w moim domu,
nie wstąpię na posłanie mego łoża,
nie użyczę snu moim oczom, powiekom moim spoczynku,
póki nie znajdę miejsca dla Pana,
mieszkania dla Niego, dla Boga Jakuba».
Pan złożył Dawidowi niezłomną obietnicę,
której nie odwoła:
«Zrodzone z ciebie potomstwo
posadzę na twoim tronie.
A jeśli twoi synowie zachowają moje przymierze
i wskazania, których im udzielę,
także ich synowie
zasiądą na tronie po wieczne czasy».
Pan bowiem wybrał Syjon,
tej siedziby zapragnął dla siebie.
«Oto miejsce mego odpoczynku na wieki,
tu będę mieszkał, bo wybrałem je sobie».
Ps 132, 1b-2. 3-5. 11. 12. 13-14

Nie spocznę, dopóki nie znajdę miejsca dla Pana. O, jak pięknie brzmi ta modlitwa. Każdy powinien priorytetowo znaleźć miejsce dla Boga w swoim sercu. Ci, którzy je znajdą i będą wiernie wypełniać przymierze z Bogiem, zasiądą na tronie po wieczne czasy…

Bądź uwielbiony kochany Boże w Twoim planie zbawienia wszystkich, którzy otworzyli się na Twoją Miłość i poszli drogą prawdy. Pomóż nam odważnie świecić Twoim światłem w ciemnościach tego świata.
Maryjo, Gwiazdo jaśniejąca wszystkim wiernym, prowadź nas i pomagaj dawać prawdziwe świadectwo wiary.
Św. Józefie, kochany opiekunie, wstawiaj się za nami w codziennych trudach znoszonych dla Ewangelii.

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY.

oraz

Dodaj komentarz