Wytrwaj!

Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Mt 10, 19-22

Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu imienia Jezus. Już wiesz, dlaczego wielu nie ma odwagi iść drogą, którą wyznaczył Chrystus. Czy Ty jeszcze idziesz nią? Czy masz odwagę przyznawać się do swojego Pana i Zbawiciela w słowach, czynach i postawach? Czy może już wtopiłeś się w tłum tego świata? PRZYPOMNIJ SOBIE SŁOWA: KTO WYTRWA DO KOŃCA, TEN BĘDZIE ZBAWIONY…

Nie bój się iść za Chrystusem. Nie martw się zbytnio, gdy ktoś będzie ciągał Cię przed jakieś sądy albo będzie próbował walczyć z Tobą choćby tylko w słowach. Otwórz się na działanie Ducha Świętego, który pragnie mówić przez Twoje serce i usta. Uwierz, że mówiąc z Bożego Ducha, nikt nie będzie potrafił sprostać Twojej mowie…

Popatrz teraz sercem i oczyma wyobraźni na Twojego starszego brata w wierze:

Szczepan, pełen łaski i mocy, działał cuda i znaki wielkie wśród ludu. Niektórzy zaś z synagogi zwanej synagogą Wyzwoleńców oraz Cyrenejczyków i Aleksandryjczyków, i tych, którzy pochodzili z Cylicji i z Azji, przystąpili do rozprawy ze Szczepanem. Nie mogli jednak sprostać mądrości i Duchowi, z którego natchnienia przemawiał. Gdy to usłyszeli, zawrzały gniewem ich serca i zgrzytali zębami na niego. A on, pełen Ducha Świętego, patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa, stojącego po prawicy Boga.

I rzekł: «Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Boga». A oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i rzucili się na niego wszyscy razem. Wyrzucili go poza miasto i kamienowali, a świadkowie złożyli swe szaty u stóp młodzieńca, zwanego Szawłem. Tak kamienowali Szczepana, który modlił się: «Panie Jezu, przyjmij ducha mego!» A gdy osunął się na kolana, zawołał głośno: «Panie, nie licz im tego grzechu!» Po tych słowach skonał. Dz 6, 8-10; 7, 54-60

Bóg jest wierny swoim obietnicom. On stale umacnia tych, którzy otwierają się na Jego łaskę i naśladują Go. Tacy ludzie są duchowo niezniszczalni. Choćby byli bardzo krwawo prześladowani, to jednak wiedzą, że gdy ktoś zabije ich ciało, to Bóg przyjmie ich do swego królestwa w niebie.

W Twoim ręku są moje losy,
wyrwij mnie z rąk wrogów i prześladowców. Ps 31, 16

Panie Jezu, dziękuję za każde wyrwanie mnie z rąk wrogów i prześladowców, przede wszystkim demonów, które stale czyhają na mój los. W Tobie Panie jest moje schronienie.

Maryjo, kochana Mamo, pomóż mi wierni trwać przy Tobie i Twoim Synu. Proszę, wstawiaj się za mną, abym codziennie otwierał się na Ducha Świętego i mówił z Jego natchnienia.

Dodaj komentarz