Najlepsi pasterze naśladują DOBREGO PASTERZA

Jezus powiedział: «Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; najemnik ucieka, dlatego że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach.

Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej zagrody. I te muszę przyprowadzić, i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je znów odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca». J 10, 11-18

Daje życie. Życie moje oddaję. Życie moje oddaję. Sam z siebie je oddaję. Podkreślam mocno te słowa z dzisiejszej Ewangelii. One odsłaniają SERCE Pasterza. On tak mocno kocha mnie i Ciebie, że oddaje za nas życie. Dwa tysiące lat temu dał największy dowód miłości. Jego miłość jest wieczna i nieodwołalna. On wciąż kocha, szuka, broni, podtrzymuje i pragnie wszystkich przyprowadzić do jednej owczarni.

Dobry Pasterz cały czas patrzy z miłością na współczesnych mężczyzn i powołuje ich do pasterzowania na swój wzór. Potrzeba bardzo dużo modlitwy, aby młodzi otworzyli się na głos powołania i odważnie poszli za swoim Pasterzem, a później otworzyli się na łaskę świętego posługiwania według woli Bożej. Jak bardzo potrzeba nam dzisiaj świętych pasterzy, którzy będą bronić przed wilkami i ODDAWAĆ CAŁE SWOJE ŻYCIE dla Chrystusa i Jego owiec.

Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie,
błogosławimy wam z Pańskiego domu. Ps 118, 26

Marzy mi się, aby wierni odebrali dzisiaj te słowa do kapłanów, którzy przychodzą w imię Pańskie i błogosławią z Pańskiego domu. W ich posłudze jest sam Chrystus, który karmi Sobą, umacnia i błogosławi. Trzeba o tym mówić głośno i przywracać szacunek do powołanych. Dzięki ich posłudze (mimo całej ich nieudolności) Bóg podtrzymuje swoje dzieci;

Najmilsi: Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. 1 J 3, 1

Kto zrozumie kapłana i człowieka wiary? Tylko ten, kto żyje blisko z Jezusem. Kto oddalił się od Niego albo w ogóle Go nie poznał, ten zieje ogniem i pluje jadem. Jakże bardzo potrzeba modlitwy i ofiary za takie osoby. Nie przytakuj nigdy takim ludziom! Kochaj ich, błogosław im i mów prawdę. Głoś czystą Ewangelię.

Dobry Pasterzu, dziękuję Ci dzisiaj za każde powołanie. Proszę jednocześnie, umacniaj powołanych, aby wzrastali w świętości i byli Tobie wierni w pasterzowaniu. Niech całkowicie oddają swoje życie dla Ciebie i owiec.

Maryjo, Mamo powołanych, oddaje się Tobie oraz wszystkich, którzy poszli za Jezusem. Chroń nas i powierzone nam owce przed krążącymi wilkami.

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY.

Polecam dzisiaj piękne świadectwo powołanego:

oraz

Dodaj komentarz