On zaspokaja wszystkie moje pragnienia

Jezus powiedział: «Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną, a Ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy». J 10, 27-30

Jaką jesteś owieczką?… Kto jest Twoim pasterzem?… Jak czujesz się w swojej owczarni?… Czy znasz lepsze pastwiska?… To tylko kilka wesołych pytań, które mogą poruszyć Twoje serce…
Panie, dziękuję Ci za łaskę bycia w Twojej owczarni… Jesteś najlepszym Pasterzem… Dajesz mi wszystko, czego mi potrzeba… Przy Tobie mam pełen pokój serca… Proszę Cię dzisiaj za tymi, którzy są poza owczarnią… Daj im ziemskich pasterzy, którzy przyprowadzą ich na prawdziwe pastwiska… Proszę także za tymi, którzy są w Twojej owczarni, ale nie widzą i nie doceniają tego, co Ty im dajesz… Otwórz ich oczy i serca… Niech uwielbiają Ciebie za wszystko, co im dajesz…

oraz coś na wesoło

Dodaj komentarz