Słuchaj Jego głosu

Jezus powiedział: «Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną, a Ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy». J 10, 27-30

Zwróć uwagę na pierwsze słowa dzisiejszej Ewangelii mówiące o tym, że owce Jezusa słuchają Jego głosu. Jak wygląda Twoje słuchanie Boga? Czy ograniczasz się jedynie do niedzielnej Mszy świętej? Jak w ogóle wygląda Twoje skupienie podczas tej jednej godziny w tygodniu? Czy potrafisz prawdziwie usłyszeć chociaż kilka zdań i zachować je w sercu? Jak słuchasz Jezusa każdego dnia? Czy Twoja modlitwa poranna i wieczorna zakłada chociaż kilka sekund ciszy, aby posłuchać Bożych natchnień?

Wczoraj skończył się kolejny Tydzień Biblijny. Czy otworzyłeś chociaż raz Pismo święte w domu, aby posłuchać, co powie do Ciebie Pan Bóg poprzez swoje słowo?

Czy słuchasz Chrystusa także podczas budujących spotkań i rozmów np. we wspólnocie lub środowisku pracy, przyjaciół, rodziny? Czy dopuszczasz do siebie myśl, że Bóg może posługiwać się ludźmi, aby mówić do Ciebie? Zauważ, że jest mnóstwo okazji, aby usłyszeć Boga w swoim życiu. Wykorzystaj je.

Niestety obawiam się, że cała większość ludzi marnuje większość czasu na słuchanie tego, co przekazuje telewizja, internet (rzadziej książka i prasa). Żeby to jeszcze były jakieś budujące Boże treści (konferencje, kazania, rozważania Pisma świętego). Boli serce, gdy widzi się, że młodzi, ale i dorośli karmią się płytkimi filmikami, serialami, grami, horrorami itp. Warto pamiętać, że te wszystkie ,,zjadacze” czasu wypełniają nasze wnętrze śmieciami, które zatruwają umysł i wcale nie przybliżają do Jezusa.

Owce Jezusa słuchają Jego głosu i idą za Nim. On natomiast dba o ich bezpieczeństwo. Czy Ty naprawdę idziesz za Chrystusem? Zastanów się, jaką drogą On szedłby na Twoim miejscu? Co konkretnie robiłby? Komu pomagałby? Jakie postawy przyjmowałby w konkretnych życiowych zadaniach? Odkryj te prawdy i idź za Jezusem każdego dnia. Może nawet odkryjesz powołanie, aby pójść za Nim drogą kapłaństwa lub życia zakonnego, aby przybliżać ludzi do Boga.

Właśnie rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Powołania. Pomódl się o odwagę dla ludzi, których Pan woła. Jeśli jesteś jeszcze przed wyborem własnej drogi, to zawierz się Chrystusowi i proś o konkretne znaki, aby poznawać wolę Bożą względem siebie.

Panie, Dobry Pasterzu, proszę Cię za wszystkimi owcami, aby słuchały Twojego głosu i szły za Tobą. Proszę także od dobrych, świętych pasterzy, biskupów i kapłanów, aby troszczyli się o ludzi z wielką miłością i cierpliwością.

Dodaj komentarz