Mój Pasterz

Jezus powiedział:«Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, owce zaś postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych».

Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie, i miały je w obfitości». J 10, 1-10

Wyobraź sobie Jezusa jako Pasterza, za którym idą najwierniejsze owce. Jednak co jakiś czas niektóre wyłamują się twierdząc, że jest za ciężko. Dzieje się tak przez słabą modlitwę albo w ogóle jej brak. Pojawiają się także osoby, którym nie podobają się jakieś przykazania. Uznają je za zbyt ciężkie. Oczywiście są też silne pokusy wilka, który obiecuje ,,lepsze”, ,,milsze”, ,,przyjemniejsze” życie. Może i tak jest przez chwilę, a potem nie łatwo jest ukorzyć się i wrócić do Pasterza jak syn marnotrawny.

Spróbuj dzisiaj z Jezusem porozmawiać o tym, gdzie Ty jesteś tu i teraz. Czy rzeczywiście idziesz blisko Chrystusa, znasz Jego głos (np. czytasz stale Pismo święte – nie tylko w Tygodniu Biblijnym) i słuchasz Go we wszystkim? A może zszedłeś gdzieś na bok albo bardzo daleko, ponieważ dałeś się zwieść głosowi nieprzyjaciela, który żyje po to, aby kraść, zabijać i niszczyć… Czy dajesz się tak okradać idąc ślepo za opiniami ludzkimi nie znając woli swojego Pasterza?

Gdybyś zobaczył siebie w niewłaściwym miejscu, to posłuchaj rady św. Piotra:

W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał: «Ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia!» Dz 2, 40

Nie bój się zawrócić ze złej drogi. Nie przejmuj się opinią innych oraz ewentualnym prześladowaniem. Posłuchaj znowu św. Piotra;

Najdrożsi: To się Bogu podoba, jeżeli dobrze czynicie, a znosicie cierpienia. Do tego bowiem jesteście powołani. Chrystus przecież również cierpiał za was i zostawił wam wzór, abyście szli za Nim Jego śladami. On grzechu nie popełnił, a w Jego ustach nie było podstępu. On, gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził, ale zdawał się na Tego, który sądzi sprawiedliwie. On sam w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości – krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni. Błądziliście bowiem jak owce, ale teraz nawróciliście się do Pasterza i Stróża dusz waszych. 1 P 2, 20b-25

Jeden jest prawdziwy Pasterz dający życie w obfitości. Zaufaj Mu. Naprawdę warto!

Pan jest moim pasterzem,
niczego mi nie braknie. Ps 23, 1

Panie Jezu, Dobry Pasterzu, dziękuję za łaskę kroczenia za Tobą w Twoim Kościele! Przepraszam za wszystkie momenty, w których uwierzyłem (choćby przez chwilę), że żyjąc po swojemu mogę być szczęśliwszy. Proszę, prowadź mnie przez wszystkie moje dni, abym szedł odważnie za Tobą i pomagał Ci troszczyć się o wierne i zabłąkane owce. Proszę także o nowe, święte powołania, kapłańskie, misyjne i zakonne!

Dzisiaj polecam złączniki dla dojrzałych i młodych owieczek:

oraz

oraz

oraz

Dodaj komentarz