Jeden Pasterz i jedna owczarnia

Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej zagrody. I te muszę przyprowadzić, i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz.

Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je znów odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca». J 10, 14-18

Myślę, że dobrze już wiesz, że Jezus jest dobrym pasterzem, który oddał za Ciebie życie. Uczynił to sam z siebie, abyś mógł prawdziwie żyć i dojść do Bożej chwały w Królestwie niebieskim. Popatrz dzisiaj na wizję Chrystusa, który mówi o jednej owczarni i jednym pasterzu. Pomyśl, jak pomóc Mu, aby wśród ludzi zapanowała prawdziwa jedność, poczucie wspólnoty i braterstwa. To może się udać tylko wtedy, gdy wszyscy uniżą się prawdziwie przed Bogiem i uznają Go za jedynego Pana i Zbawiciela.

Być może ten obraz spełni się dopiero w niebie. Mimo to potrzeba stale głosić Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie – Dobrym Pasterzu, który oddał życie za owce. Im więcej osób uwierzy w to i zacznie iść za Bogiem tu na ziemi, tym większa będzie owczarnia w niebie.

Pewnie najbardziej zależy Ci na tym, żeby w wiecznej owczarni znaleźli się Twoi najbliżsi. Może zastanawiasz się, co trzeba zrobić, aby oni w wolności, w swoim sercu wybrali podążanie za Jezusem. Spróbuj pomóc im w tym. Nie tylko głoś im Ewangelię, ale pokazuj ją także swoim życiem. Naśladuj Dobrego Pasterza. Oddawaj swoje życie dla innych. Np. jako rodzic stale oddajesz życie dla dzieci poprzez uczciwą i gorliwą pracę, aby Twoi najbliżsi mieli pokarm i mogli zaspokoić podstawowe potrzeby.

Podobnie możesz oddawać swoje życie dla Ojczyzny i społeczeństwa poprzez angażowanie się w akcje społeczne, wolontariat, duszpasterstwo, ewangelizację w mediach itd. Każdego dnia jest mnóstwo okazji, aby oddawać swoje życie na raty dla dobra bliźnich. Będąc człowiekiem spalającym się dla codziennych i Bożych spraw naprawdę idziesz w dobrą stronę. Nie zapomnij jednak, że każdy aktywizm ma mieć swoje źródło w modlitwie i głębokiej relacji z Panem.

Dzisiejszy Psalm pomoże Ci wzbudzić najgłębszą tęsknotę za Bogiem;

Jak łania pragnie wody ze strumieni,
tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże.
Dusza moja Boga pragnie, Boga żywego,
kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże?
I przystąpię do ołtarza Bożego,
do Boga, który jest moim weselem i radością. Ps 42, 2-4a

Jeszcze nie dawno ziemia bardzo była spragniona deszczu. Po pierwszych kroplach odetchnęła z ulgą. Podobnie wierni czekali na możliwość przystępowania do sakramentów. Od tygodnia znowu mogą karmić się Ciałem Chrystusa. Ich dusze prawdziwie stęsknione zostały nasycone, ponieważ na nowo pozwolono im przystępować do Bożego stołu. Obyśmy nigdy nie stracili wewnętrznej tęsknoty za Jezusem w Eucharystii i w niebie.

Panie Jezu, Dobry Pasterzu, dziękuję za to, że oddałeś za mnie życie. Daj mi łaskę codziennego ofiarowania siebie dla ludzi, abym mógł kiedyś ujrzeć jak największą, jedną owczarnię, którą prowadzisz do swojego Ojca.

Dzisiejszy załącznik przeniesie Cię w inną rzeczywistość. Gdy będziesz go słuchał podziękuj Pasterzowi za to, że oddał za Ciebie życie…

Dodaj komentarz