Oto Matka i Królowa

Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie. J 19, 25-27

Stań dzisiaj pod krzyżem razem z Maryją i usłysz: Oto Matka twoja. Weź Ją do siebie. Podziękuj Jezusowi za Mamę, która troszczy się o Ciebie i całą ludzkość. Powierz Jej swoje życie. Mów jej o swoich codziennych zmartwieniach i radościach. Wejdź w żywą relację z Mamą, która choć jest w niebie, to jest jednocześnie bardzo blisko Twojego serca.

Pomyśl dzisiaj także o Jej tytule Królowej Polski. Czy większość Polaków pozwala Maryi królować w ich sercach? Czy Ty pozwalasz, aby Twoja Mama królowała nad Tobą? Może przyzywasz Ją jako królową tylko wtedy, gdy czujesz się zagrożony, a poza tym nie słuchasz jej cichych i pokornych podpowiedzi. Być może ja i Ty potrzebujemy stałego nawracania się w relacji z Maryją Królową.

Takiej postawy skruchy i głębokiej refleksji potrzebuje cała nasza Ojczyzna. Tylu ludzi dzisiaj i jutro będzie wychwalało Maryję jako Królową, a ilu tak naprawdę słucha jej słów: uczyńcie wszystko cokolwiek wam powie mój Syn. Oby Maryja wyprosiła w tych dniach głębokie nawrócenie moralne Polakom, aby stali się w pełni patriotami odpowiedzialnymi za swój kraj i jego dobra nie tylko materialne, kulturalne, ale i całe dziedzictwo duchowe.

I stanął Smok przed mającą rodzić Niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej Dziecię. Ap 12, 4b

Ta wizja z Apokalipsy doskonale obrazuje wściekłość Szatana, który nie mógł znieść wcielenia Syna Bożego. On nienawidzi także Maryi za Jej czystość i całkowite oddanie Bogu. Tak jak chciał pożreć Jezusa, tak samo czytamy w Piśmie, że on krąży jak lek szukając kogo pożreć. On czyha także na mnie i na Ciebie. Gdyby nie Maryja i Boże miłosierdzie już dawno bylibyśmy zmieleni przez swoje głupie wybory…

Bracia: Dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On to uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie – odpuszczenie grzechów. Kol 1, 12-14

Kochany Boże, dziękuję Ci za to, że zapraszasz mnie do życia w Twojej łasce. Wiem, że jestem dzieckiem Bożym, które ma wspaniałego Tatę i Mamę w niebie. Dziękuję za odkupienie mnie z moich win i ochronę przed władzami ciemności. Proszę prowadź mnie bezpiecznie ku Tobie przez resztę moich dni.

Dodaj komentarz