Dla Niego nie ma nic niemożliwego

Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». Na to rzekła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa». Wtedy odszedł od Niej anioł. Łk 1, 35-38

Anioł ogłosił Maryi najpiękniejszą nowinę, jaką mogła usłyszeć kobieta na Ziemi. Młoda dziewczyna zmieszała się i zapytała, jak to się stanie. Usłyszała odpowiedź, że Duch Święty zstąpi na nią. Uwierzyła i niemożliwe stało się możliwe. Młodziutka niewiasta otworzyła całkowicie serce, duszę i umysł na przyjście Syna Bożego za sprawą Ducha Świętego. Zobacz sercem tą scenę, w której można zauważyć całą głębię wiary Maryi.

Dla Boga naprawdę nie ma nic niemożliwego! I tu nie chodzi tylko o poczęcia, ale o wszystkie sytuacje, w których jesteś tu i teraz. Uwierz w te słowa. Proś o łaskę heroicznej wiary i ufności. Proś za wstawiennictwem tej, która uwierzyła w zstąpienie Ducha Świętego na siebie i przyjście Jezusa do jej łona. Mów także z nią, że pragniesz być sługą/służebnicą Boga. Pozwól się poprowadzić w tym planie, który został przygotowany dla Ciebie przez Stwórcę.

Sprawiedliwości Twej nie kryłem w głębi serca,
głosiłem Twoją wierność i pomoc.
Nie taiłem Twojej łaski ani Twej wierności
przed wielkim zgromadzeniem. Ps 40, 11

Myślę, że już nie raz doświadczyłeś wielu łask od Boga. Nie skrywaj ich na siłę, gdy czujesz, że Pan pragnie Twojego świadectwa. Opowiadaj o Bogu żywym. Niech Jego chwała niesie się do serc, które o Nim zapomniały i przestały wierzyć, że On może wszystko zmienić na lepsze w jednym momencie.

Duchu Święty, zstępuj na mnie i czyń ze mną, co chcesz dla Bożej chwały. Wierzę, że wszystko jest możliwe dla Ciebie.

Maryjo, kochana Mamo, dziękuję za Twoje otwarcie się na łaskę. Twoje TAK jest dla mnie niedoścignionym wzorem. Prowadź mnie, abym z ufnością szedł za głosem Boga.

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY.

Dodaj komentarz