Bóg z nami

Wtedy rzekł Izajasz: «Słuchajcie więc, domu Dawidowy: Czyż mało wam uprzykrzać się ludziom, iż uprzykrzacie się także mojemu Bogu? Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel», to znaczy: Bóg z nami. Iz 7, 13-14

Po wczorajszym komunikacie wielu wiernych cierpi, ponieważ nie będą mogli przyjmować Jezusa w Komunii świętej. Pozostaje karmienie się słowem Bożym. Bóg w swojej łaskawości już pierwszego dnia tego wzmożonego postu daje piękne słowo, w którym zapewnia nas, że jest z nami. Właściwie dzisiaj można zatrzymać się tylko na tym przesłaniu i dziękować Panu za to zapewnienie…

Słowo stałem się ciałem i zamieszkało między nami. I oglądaliśmy Jego chwałę. J 1, 14ab

Tak wiele razy oglądałeś chwałę Pana na Mszach świętych. Patrzyłeś na uobecnienie Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Podziękuj Mu z całego serca za każdą eucharystię w Twoim życiu i powiedz Jezusowi, że teraz jeszcze bardziej zaczynasz pragnąć Jego bliskości na mszy świętej. Bądź jednak cierpliwy, a Twoja głęboka tęsknota zostanie spełniona w swoim czasie.

Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». Na to rzekła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa». Łk 1, 35-38a

Dzisiaj pozostaje Ci mówić za Maryją: oto ja służebnica/sługa Twój Panie, niech mi się stanie według Twojej woli. Pamiętaj przy tym słowa, że dla Boga nie ma nic niemożliwego!

Maryjo, proszę, zanieść do Twojego Syna pragnienia wszystkich wiernych, aby jak najszybciej mogli jednoczyć się ze swoim Zbawicielem w Komunii świętej.

oraz

Dodaj komentarz