Otwórz serce dla Prawdy

Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: «Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli». Odpowiedzieli Mu: «Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakże Ty możesz mówić: „Wolni będziecie”?» Odpowiedział im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz Syn pozostaje na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie Mnie zabić, bo nie ma w was miejsca dla mojej nauki. Co Ja widziałem u mego Ojca, to głoszę; wy czynicie to, co usłyszeliście od waszego ojca».

W odpowiedzi rzekli do niego: «Ojcem naszym jest Abraham».Rzekł do nich Jezus: «Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to dokonywalibyście czynów Abrahama. Teraz usiłujecie Mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy dokonujecie czynów ojca waszego». Rzekli do Niego: «My nie urodziliśmy się z nierządu, jednego mamy Ojca – Boga». Rzekł do nich Jezus: «Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem sam od siebie, lecz On Mnie posłał». J 8, 31-44

Poznasz Prawdę i będziesz prawdziwie wolny. Tylko, czy jest w Tobie miejsce na Prawdę? Jezus mówi dzisiaj do Żydów: wy usiłujecie Mnie zabić, bo nie ma w was miejsca dla mojej nauki. Można nie mieć w sobie miejsca na Ewangelię i Bożą prawdę. Można być tak wypchanym światowymi, diabelskimi kłamstwami, że ciężko o jakąkolwiek szczelinę dla Prawdy, która momentalnie może wypalić kłamliwe światowe siano.

Chyba jest już najwyższy czas na odcięcie się od kłamstw i szczere otwarcie się na Prawdę. Tylko w niej można poczuć prawdziwą wolność i iść ufnie przez życie. Sam widzę po sobie, że zamienienie telewizora i internetu na Pismo święte i Boże lektury sprawia, że codziennie wzrastam ku Prawdzie dającej pełnię wolności. Wcześniej światowe rzeczy odciągały mnie od Boga.

Szadrak, Meszak i Abed-Nego odpowiedzieli, zwracając się do króla Nabuchodonozora: «Nie musimy tobie, królu, odpowiadać w tej sprawie. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, zechce nas wybawić z rozpalonego pieca, może nas wyratować z twej ręki, królu! Jeśli zaś nie, wiedz, królu, że nie będziemy czcić twego boga ani oddawać pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłeś». Dn 3, 16-18

Popatrz na trzech bohaterów, którzy woleli wejść do strasznie rozpalonego pieca niż oddać pokłon złotemu posągowi. Iluż dzisiaj ludzi oddaje ten pokłon (świadomie lub nieświadomie) i szerzy bałwochwalstwo? Czy Ty też chcesz być jednym z nich? Strzeż się złota, mamony, posągów i wszelkich światowych rzeczy. Przylgnij do Jezusa – Prawdy i posługuj się światem tyle, o ile musisz, aby wypełniać wolę Bożą.

Panie Jezu, dziękuję za nieustanne oczyszczanie mojego serca i robienie coraz więcej miejsca dla Ciebie – Prawdy wiecznej. Proszę chroń mnie przed światowymi kłamstwami, które próbują wciskać się do mojego serca.

Maryjo, kochana Mamo, zapatrzona w Prawdę od samego początku, wstawiaj się za nami, abyśmy rozmiłowali się w Prawdzie i brzydzili się wszelkim kłamstwem.

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY.

Polecam także umacniające załączniki:

oraz

oraz

Dodaj komentarz