Zbawieni i potępieni

Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie». Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. Mk 16, 15-20

Nie będę rozmiękczał dzisiejszej Ewangelii. Gdybym tak zrobił, to wyrządziłbym Wam krzywdę. Jezus posyła uczniów, aby GŁOSILI EWANGELIĘ WSZELKIEMU STWORZENIU! I Apostołowie GŁOSZĄ EWANGELIĘ WSZĘDZIE. I tak jest już prawie dwa tysiące lat. W tym czasie WIELU UWIERZYŁO I ZOSTAŁO ZBAWIONYCH, ALE NA PEWNO WIELU NIE UWIERZYŁO I ZOSTAŁO POTĘPIONYCH! AMEN!

Czy rozumiesz ten przekaz? Jesteś tu i teraz na osi czasu. Słuchasz Ewangelii. Czy wierzysz w miłość Boga, Jego słowa i cuda? Czy żyjesz według słów Jezusa z Ewangelii? KTO UWIERZY, BĘDZIE ZBAWIONY, A KTO NIE UWIERZY, BĘDZIE POTĘPIONY.

I co teraz zrobić ze wszystkimi ,,wierzącymi” niepraktykującymi? Jak poradzić sobie z bliskimi i znajomymi, którzy odrzucają Ewangelię, a tym samym Jezusa Chrystusa i zbawienie? LEŻ KRZYŻEM, POŚĆ, UPOMINAJ Z MIŁOŚCIĄ, EUCHARYSTIA CODZIENNIE I RÓŻANIEC! Przytulaj krzyż i ofiaruj cierpienia serca w jedności z cierpieniami Jezusa i Maryi dla ratowania zatwardziałych serc. A wszystko to czyń w głębokiej pokorze i ufności;

Najmilsi: Wszyscy wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę, Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Upokórzcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w stosownej chwili. Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was.

Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając, kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu. Wiecie, że te same cierpienia znoszą wasi bracia na świecie. A Bóg wszelkiej łaski, Ten, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, gdy trochę pocierpicie, sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje. Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen. Pokój wam wszystkim, którzy trwacie w Chrystusie. 1 P 5, 5b-11. 14b

Św. Piotr zaprasza do uniżenia, proszenia o pokorę i przerzucenia trosk na Jezusa. Ponad to mamy być czujni, ponieważ diabeł non stop krąży, kąsa i porywa zabłąkane i nieznające prawdy owieczki. On także doświadcza cierpieniami wiernych, aby zniechęcili się w podążaniu za Chrystusem. Bóg jednak udoskonala, utwierdza, umacnia i ugruntowuje tych, którzy pragną szczerze iść Jego drogą. Kto trwa w Chrystusie ma pokój mimo wielu doświadczeń!

Błogosławiony lud, który umie się cieszyć
i chodzi, Panie, w blasku Twojej obecności. Ps 89, 16
My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego,
który jest mocą i mądrością Bożą. 1 Kor 1, 23a. 24B

Panie Jezu Chryste, dziękuję za łaskę chodzenia w blasku Twojej obecności. Twój blask bije z krzyża świętego, który jest dla mnie mocą i mądrością Bożą. Nie pragnę innej mądrości. Twoja miłość płynąca z krzyża jest dla mnie wszystkim! Wtulam się w Twój krzyż i idę głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy, będzie zbawiony. Kto nie uwierzy, będzie potępiony.
Maryjo, Królowo Świata, proszę za wszystkimi, którzy idą na potępienie poprzez odrzucenie Ewangelii i pójście za bożkami tego świata. Mamo, proszę, ratuj ich i wypraszaj im łaskę uniżenia się przed Bogiem i Jego słowami.
Św. Józefie, dziękuję za Twoją codzienną pomoc w walce o zagubione serca.

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY.

oraz

oraz

Dodaj komentarz