Wywyższona Miłość

Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: «Panie, chcemy ujrzeć Jezusa». Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź: «Nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec.

Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław imię Twoje!» Wtem rozległ się głos z nieba: «Już wsławiłem i jeszcze wsławię». Stojący tłum to usłyszał i mówił: «Zagrzmiało!» Inni mówili: «Anioł przemówił do Niego». Na to rzekł Jezus: «Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony precz. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie». J 12, 21-32

Chcemy ujrzeć Jezusa. Chcemy zobaczyć miłość. Pokażcie nam prawdziwego, żywego Boga! Iluż ludzi krzyczy tak dzisiaj w sercu do chrześcijan? Jak ukazać Chrystusa w całym Jego pięknie i majestacie? W czym dostrzec Jego chwałę? Co rozsławiło Go najbardziej? Spójrz na krzyż! Zobacz wywyższoną MIŁOŚĆ, która od wieków przyciąga wszystkich do Siebie. Co więcej… daje łaskę innym, aby obumierali z miłości własnej i żyli dla Boga.

Nie bój się obumierać jak Jezus. Stań się Bożym narzędziem w dziele ratowania bliźnich. Nie lękaj się Twojej godziny mniejszej lub większej próby, a nawet śmierci ofiarnej. Codziennie umieraj dla swojego ja i żyj dla Boga. Idź za wywyższoną Miłością. Patrz na ukrzyżowanego i nie lękaj się żadnego krzyża. Bóg prawdziwie wsławi Cię za tak piękne podążanie śladami Zbawiciela. Idąc za Nim, miłość w Twoim sercu będzie większa niż atakujący Cię lęk! Miłość wyrzuci precz wszelki lęk!

Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają Mnie, mówi Pan, ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał. Jr 31, 34b

Poznaliśmy Go po miłości ofiarnej, która zawstydziła i nadal zawstydza wszystkich. Ty także odpuszczaj swoim winowajcom i zawstydzaj prawdziwą miłością.

A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają. Hbr 5, 9

Panie Jezu, spraw, aby każdy dzisiaj słuchający tych słów, prawdziwie je usłyszał i poszedł za nimi.
Maryjo, kochana Mamo, uproś nam łaskę obumierania dla tego świata i życia dla miłości wywyższonej.

Każdego, kto czyta ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY.

Dodaj komentarz