Zaufanie uspokaja drżące serce

Kiedy Jezus nasycił pięć tysięcy mężczyzn, zaraz przynaglił swych uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, do Betsaidy, zanim sam odprawi tłum. Rozstawszy się więc z nimi, odszedł na górę, aby się modlić.

Wieczór zapadł, łódź była na środku jeziora, a On sam jeden na lądzie. Widząc, jak się trudzili przy wiosłowaniu, bo wiatr był im przeciwny, około czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze, i chciał ich minąć.

Oni zaś, gdy Go ujrzeli kroczącego po jeziorze, myśleli, że to zjawa, i zaczęli krzyczeć. Widzieli Go bowiem wszyscy i zatrwożyli się. Lecz On zaraz przemówił do nich: «Odwagi, to Ja jestem, nie bójcie się!» I wszedł do nich do łodzi, a wiatr się uciszył. Mk 6, 45-51

Po wielkim znaku rozmnożenia chlebów i ryb Jezus idzie na górę, aby modlić się. Natomiast Apostołowie popłynęli łodzią na drugi brzeg. Zobacz te dwa obrazy. Z jednej strony pełny pokoju Chrystus, który trwa na modlitwie, a za chwilę idzie po jeziorze. Z drugiej strony są zmagający się z wiatrem i mocno przestraszeni uczniowie.

Czy miałeś kiedyś taki stan ducha, że dzięki modlitwie, sakramentom i łasce Bożej mogłeś ,,kroczyć po jeziorze” i nie zważać na żadne przeciwne wiatry? Czy ufasz Bogu całym sercem i nie lękasz się przeciwności w życiu? Czy Twoje zjednoczenie z Jezusem na modlitwie jest tak silne, że naprawdę jesteś spokojny o jutro?

A może wciąż wiosłujesz, ile sił w łodzi swojego życia i nie widzisz większych efektów. Spójrz dzisiaj na idącego obok Ciebie Jezusa, który spokojnie kroczy po jeziorze. Zaproś go do siebie. Płyń z Nim i nie bój się przeciwności. Jeżeli będziesz miał Go na ,,pokładzie”, to naprawdę będziesz pełen Bożego pokoju. Zaufaj Mu. Oddaj całkowicie stery temu, który ma dla Ciebie niezwykły plan. Nie bój się kursu, który Ci wyznaczy.

W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk kojarzy się z karą. Ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości. 1 J 4, 18

Panie Jezu, kocham Cię całym sercem i nie chcę lękać się życia, wyzwań i mierzenia się z problemami. Wiem, że Ty nie zostawisz mnie samego. Tobie ufam i oddaję Ci całkowicie stery mojej małej łódeczki.

Dodaj komentarz