Pragnienie każdego człowieka

„Gdy dopełniały się dni wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jeruzalem, i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i weszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by przygotować Mu pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jeruzalem. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: «Panie, czy chcesz, byśmy powiedzieli: Niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ich?» Lecz On, odwróciwszy się, zgromił ich. I udali się do innego miasteczka. Łk 9, 51-56

Wyobraź sobie powyższą scenę, w której Jezus doświadcza odrzucenia w miasteczku samarytańskim. Popatrz na reakcję uczniów oraz ich Nauczyciela. Jakub i Jan są tak zdenerwowani, że chcą zesłać ogień na to miejsce. Natomiast Chrystus gromi ich i idzie dalej. Można powiedzieć, że z Apostołów znowu wyszło typowo ludzkie myślenie. Jezus podczas tego wydarzenia po raz kolejny pokazuje, że nie chce nikogo potępiać. Bóg ma dla każdego drogę do zbawienia. Mimo, że ludzie w swojej biedzie odrzucają Go wielokrotnie, to On cierpliwie czeka. To jest prawdziwa miłość.
W powyższym kontekście ciekawe światło daj prorok Zachariasz;

Tak mówi Pan Zastępów: «W przyszłości przyjdą ludy i mieszkańcy wielu miast. Mieszkańcy jednego miasta, idąc do drugiego, będą mówili: Pójdźmy zjednać przychylność Pana i szukać Pana Zastępów! – Ja także idę». I tak liczne ludy i mnogie narody przychodzić będą, aby szukać Pana Zastępów w Jeruzalem i zjednać sobie przychylność Pana. Tak mówi Pan Zastępów: «W owych dniach dziesięciu mężów ze wszystkich języków, którymi mówią narody, uchwyci się skraju płaszcza Judejczyka, mówiąc: Chcemy iść z wami, albowiem zrozumieliśmy, że z wami jest Bóg». Za 8, 20-23

Jak mawiał św. Augustyn ,,niespokojne jest serce człowieka dopóki nie spocznie w Bogu”. Kiedyś ludzie pielgrzymowali do Jerozolimy. Dzisiaj także nie brakuje tłumów w tym świętym miejscu. Ponad to oblegane są sanktuaria na całym świecie. Po prostu dusza człowieka jest ukierunkowana na Boga i każdy, kto Go odrzuca – prędzej, czy później zapragnie Jego bliskości. Oby tylko ci spragnieni ludzie znaleźli obok siebie osoby, które pomogą im dojść do Pana i wejść z Nim w żywą relację.

Poproś dzisiaj Jezusa, aby być człowiekiem zdobywającym serca dla Boga. Żyj prawdziwie Ewangelią. Po czym idź i głoś miłość Bożą!

Panie, dziękuję Ci za Twoją wielką cierpliwość do mnie i każdego człowieka. Pomóż mi przyprowadzać ludzi do Ciebie, aby mogli doświadczać tej miłości, którą przepełniasz moje serce.

oraz

Dodaj komentarz