Wielkie pragnienie miłości

To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. J 15, 12. 16-17

Miłować tak, jak Chrystus. To jest wyzwanie, misja, a może najpiękniejsze zaproszenie od samego Jezusa. Cóż mogę powiedzieć? Panie, ja tak nie potrafię. Co usłyszę? WIEM, ALE JA W TOBIE BĘDĘ KOCHAŁ. POZWÓL MI NA TO. TRWAJ WE MNIE, A JA BĘDĘ TRWAŁ W TOBIE.

Bracia: Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim – nie mając mojej sprawiedliwości, pochodzącej z Prawa, lecz Bożą sprawiedliwość, otrzymaną dzięki wierze w Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze. Flp 3, 8-9

Wyzbyć się wszystkiego, pozyskać Chrystusa i ZNALEŹĆ SIĘ W NIM. Oto jedyne pragnienie mojego serca.

Będąc jeszcze młodym, zanim zacząłem podróżować, szukałem jawnie mądrości w modlitwie. Postąpiłem w niej, a Temu, który mi daje mądrość, chcę oddać chwałę. Syr 51, 13. 17

Panie Jezu, prowadź mnie stale na modlitwie ku Tobie, pełni Mądrości I Miłości. Niech wzrastam dla Twojej chwały.

Maryjo, Stolico Mądrości, przepełniona Bożą łaską, wstawiaj się za nami, abyśmy pozwolili Bogu pielęgnować miłość w nas.

Każdego kto czyta ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI I STRZEŻE BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN I + DUCH ŚWIĘTY.

Dodaj komentarz