Wieczny pokój lub niepokój

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam!» Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam». Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi.

Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu coś do jedzenia?» Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich. Potem rzekł do nich: «To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach». Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma. I rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego». Łk 24, 35-48

Umierasz, ale żyjesz i masz nawet ciało! Czy rozumiesz, co działo się w powyższej Ewangelii? Czy chcesz mieć udział w zmartwychwstaniu do Królestwa Niebieskiego? Czy wierzysz całym sercem, że Chrystus przygotował Ci mieszkanie w niebie? Otwórz się całkowicie na Jezusa i Jego słowa, a będziesz miał prawdziwy pokój serca! Ponad to zaczniesz głosić nawrócenie i odpuszczenie grzechów wielu osobom i pomożesz ocalić ich z drogi do wiecznego niepokoju.

Gdy chromy, uzdrowiony, trzymał się Piotra i Jana, cały lud zdumiony zbiegł się do nich w krużganku, który zwano Salomonowym. Na ten widok Piotr przemówił do ludu: «Mężowie izraelscy! Dlaczego dziwicie się temu? I dlaczego także patrzycie na nas, jakbyśmy własną mocą lub pobożnością sprawili, że on chodzi? Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg ojców naszych wsławił Sługę swego, Jezusa, wy jednak wydaliście Go i zaparliście się Go przed Piłatem, gdy postanowił Go uwolnić. Zaparliście się Świętego i Sprawiedliwego, a wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy. Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych, czego my jesteśmy świadkami. I przez wiarę w Jego imię temu człowiekowi, którego oglądacie i którego znacie, imię to przywróciło siły. Wiara wzbudzona przez niego dała mu tę pełnię sił, którą wszyscy widzicie. Dz 3, 11-16

Wiara w Jego imię przywraca siły, uzdrawia, przepędza demony, prowadzi do pełni życia. Proś pokornie o łaskę głębokiej wiary w Jezusa! I nie wypowiadaj już nigdy nadaremnie tego świętego imienia!

Panie Jezu Chryste wierzę w Ciebie i w Twoją wszechmoc! Wiem, że na wezwanie Twego imienia wszelkie moce diabelskie muszą ustąpić. Dziękuję Ci za łaskę wiary i proszę o jeszcze głębsze zjednoczenie się z Tobą dla Twojej chwały.

Maryjo, kochana Mamo, która rozważałaś w sercu zmartwychwstanie Twego Syna i uwielbiałaś Boga za okazanie tak wielkiej mocy, proszę, wstawiaj się za nami i wypraszaj łaskę głębokiej wiary wszystkim niedowiarkom.

Wszystkim czytających ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY.

oraz

Dodaj komentarz