Bliskie królestwo

Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść: Spójrzcie na figowiec i na wszystkie drzewa. Gdy widzicie, że wypuszczają pąki, sami poznajecie, że już blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie te wszystkie wydarzenia, wiedzcie, iż blisko jest królestwo Boże. Łk 21, 29-31

Jezus po raz kolejny zaprasza do czuwania i bycia gotowym na Jego powtórne przyjście. Prawdziwi wyznawcy Chrystusa nie zwlekają z przylgnięciem do Niego całym swoim sercem. Dla nich królestwo Boże może być osiągalne każdego dnia. Czy nie jest dotknięciem nieba przyjęcie Ciała Chrystusa w Komunii świętej? Przecież to jest moment, w którym można poprzez wiarę być w królestwie Boga już tu na ziemi.

Jezus mówił w Ewangelii do ludzi, że królestwo Boże jest pośród nich. Wiele osób nie rozpoznało najczystszej miłości, która była między ludźmi. Bóg tak bardzo pragnie, żeby ludzie żyli w jedności z Nim i między sobą. Gdyby tak było, to o wiele łatwiej funkcjonowałoby się. Obyśmy prawdziwie widzieli pośród nas takich samych braci i siostry, którzy pragną kochać i być kochanymi. Gdy będziemy żyli według woli Bożej, to o wiele szybciej dostrzeżemy, że królestwo Boże naprawdę jest pośród nas.

Panie Jezu, dziękuję Ci za łaskę wiary. Dziękuję za to, że przenosisz mnie do Twojego królestwa, gdy trzymam Cię w dłoniach i przyjmuję do serca. Ty jesteś dla mnie wszystkim. Proszę, czyń we mnie dobro i buduj serca tych, którzy mają choćby najmniejsze zachwiania wiary w Twoją bliską obecność.

oraz

https://www.youtube.com/watch?v=Q9KGabckI8A

Dodaj komentarz