Pójdź i zobacz!

Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili między sobą: «Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił». Udali się też pośpiesznie i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie Niemowlę. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to zostało przedtem powiedziane. Łk 2, 15-20

Pójdź do swojego parafialnego Betlejem i zobacz, co się tam zdarzyło… Później spójrz w Betlejem swojego serca i także zobacz, co tam się zdarzyło… Po czym rozejrzyj się po swoich bliskich i także popatrz, co zdarzyło się w ich sercach. Czy Jezus prawdziwie narodził się w Tobie oraz tych, których masz wokół siebie?

Znajdź także Maryję i Józefa. Popatrz z wiarą na nich. Podziękuj Bogu za ich oddanie i proś za ich wstawiennictwem, aby Tobie także nigdy nie zabrakło wiary w Boże Narodzenie w Twoim sercu oraz we wnętrzu każdego człowieka (nawet największego grzesznika).

Życzę Ci, abyś zobaczył dzisiaj NIEJEDNO BOŻE NARODZENIE i byś mógł zachwycić się tak jak pasterze, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, a przede wszystkim za przemianę serc swoich bliskich!

Oto, co Pan obwieszcza wszystkim krańcom ziemi: «Mówcie do Córy Syjońskiej: Oto twój Zbawca przychodzi. Oto Jego nagroda z Nim idzie i zapłata Jego przed Nim. Nazywać ich będą Ludem Świętym, Odkupionymi przez Pana. Iz 62, 1-12a

Twój Zbawca przyszedł, a z Nim Jego nagroda. Od tej pory nazywać Cię będą Ludem Świętym! Obyś nigdy nie chciał wypisywać się z tego Ludu (nawet gdyby ktoś usilnie namawiał Cię do tego). Trwaj przy swoim Zbawicielu i bądź wdzięczny mimo różnych doświadczeń. On przyszedł, aby dać Ci światło na Twoje problemy. Przylgnij do Niego i pozwól Mu poprowadzić Cię.

Panie Jezu, maleńki, a jednocześnie wszechmocny i potężny, proszę Cię, aby jak najwięcej serc otworzyło się dzisiaj na Ciebie i doświadczyło prawdziwej miłości.

Maryjo, najpiękniejsza z mam, bądź z nami i pomóż nam ukochać Twego maleńkiego Syna w naszych sercach.

Dodaj komentarz