On idzie z Tobą

Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak że Go nie poznali. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: «Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił». Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili między sobą: «Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?» Łk 24, 15-16. 28-32

Jezus Zmartwychwstały szedł z uczniami. Oni jednak nie poznali Go. Podobnie może być w Twoim życiu. Zmartwychwstały był, jest i będzie przy Tobie. Kiedy to zobaczysz? Proś o łaskę wiary. Bądź jak najczęściej na Eucharystii i wytrwale oczekuj pełnego otwarcia oczu. Jestem pewien, że Twoje serce nie raz będzie pałało jak u uczniów podążających do Emaus.

Lecz Piotr, przypatrzywszy się mu wraz z Janem, powiedział: «Spójrz na nas!» A on patrzył na nich, oczekując od nich jałmużny. «Nie mam srebra ani złota – powiedział Piotr – ale co mam, to ci daję: W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, chodź!» I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go. A on natychmiast odzyskał władzę w nogach i stopach. Zerwał się i stanął na nogach, i chodził, i wszedł z nimi do świątyni, chodząc, skacząc i wielbiąc Boga. Dz 3, 4-8

Cóż może dać komuś uczeń Chrystusa? Nie ma nic cenniejszego niż przekazywanie łaski od Boga. Zmartwychwstały Jezus był z Piotrem i Janem. To On dokonał tego cudu. Uwierz w to, że Chrystus jest także z Tobą i może czynić wielkie znaki, aby Jego chwała niosła się po całej ziemi.

Rozmyślajcie o Panu i Jego potędze,
zawsze szukajcie Jego oblicza. Ps 105, 4

Panie Jezu Chryste, dziękuję za każdą Eucharystię. Gdy trzymam Cię w dłoniach, to jestem najbliżej Twojego Oblicza. Gdy spożywam Twoje Ciało i piję Twoją Krew, to wiem, że jesteś we Mnie i z Tobą idę do ludzi. Czyń Panie ze mną to, co zechcesz teraz i w wieczności.

Maryjo, kochana Mamo, która stale jesteś przy nas ze swoim Synem. Proszę, wstawiaj się za nami, abyśmy prawdziwie widzieli Jezusa i pozwalali Mu prowadzić nas do Jego Królestwa.

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY

oraz

Dodaj komentarz