Zatroskany Przyjaciel

A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: «Dzieci, macie coś do jedzenia?» Odpowiedzieli Mu: «Nie». On rzekł do nich: «Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie». Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: «To jest Pan!» Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę – był bowiem prawie nagi – i rzucił się wpław do jeziora. Pozostali uczniowie przypłynęli łódką, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko – tylko około dwustu łokci.

A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli rozłożone ognisko, a na nim ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: «Przynieście jeszcze ryb, które teraz złowiliście». Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej ilości sieć nie rozerwała się. Rzekł do nich Jezus: «Chodźcie, posilcie się!» Żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: «Kto Ty jesteś?», bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im – podobnie i rybę. J 21, 4-13

Ranek zaświtał, a Jezus pyta się Ciebie, czy masz coś do jedzenia 🙂 Choćby Twoja lodówka była pusta, to w tej Ewangelii znajdziesz pokarm, który pokrzepi Cię bardziej niż najlepsze śniadanie. Usiądź przy ognisku z Jezusem Zmartwychwstałym jak z najlepszym Przyjacielem. Podziękuj za troskę, błogosławieństwo i siły do wszystkich zadań, które są przed Tobą. Wiedz także, że ognisko Jego miłości stale płonie dla Ciebie i możesz ogrzewać się przy Nim, odpoczywać i nabierać sił w każdej chwili.

Postawiwszy ich pośrodku, pytali: «Czyją mocą albo w czyim imieniu uczyniliście to?» Wtedy Piotr napełniony Duchem Świętym powiedział do nich: «Przełożeni ludu i starsi! Jeżeli przesłuchujecie nas dzisiaj w sprawie dobrodziejstwa, dzięki któremu chory człowiek odzyskał zdrowie, to niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka – którego wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych – że dzięki Niemu ten człowiek stanął przed wami zdrowy. On jest kamieniem odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgła. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, przez które moglibyśmy być zbawieni». Dz 4, 7-12

Wiele spraw może Cię dzisiaj cieszyć lub smucić. Niech w głębi Twojego serca będzie prawdziwa wdzięczność za bycie blisko Jezusa, który zbawia. To jest Twoja radość! On przygotował dla Ciebie miejsce w niebie. Idź pokornie za Jego głosem i ciesz się w duchu łaską kroczenia za Panem.

Pan jest Bogiem i daje nam światło. Ps 118, 27

Panie Jezu, dziękuję za łaskę kroczenia z Tobą przez życie. Jestem taki malutki i słaby, a Ty wciąż pochylasz się nade mną, karmisz mnie i dajesz światło. Dziękuję za Twoją prawdziwą przyjaźń. Wiem, że nie dorosłem do tak wielu łask. Jednak z pokorą przyjmuje je i próbuję dać się prowadzić przez Niepokalane Serce Maryi.

Maryjo, kochana Mamo, Ty znasz mnie najlepiej. Prowadź mnie każdego dnia do ogniska Bożej miłości.

Wszystkim czytającym ten wpis niech błogosławi BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY.

Dodaj komentarz