Uwierz i głoś!

Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której przedtem wyrzucił siedem złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to Jego towarzyszom, pogrążonym w smutku i płaczącym. Ci jednak, słysząc, że żyje i że ona Go widziała, nie dali temu wiary.

Potem ukazał się w innej postaci dwom spośród nich na drodze, gdy szli do wsi. Oni powrócili i obwieścili pozostałym. Lecz im też nie uwierzyli. W końcu ukazał się samym Jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im brak wiary oraz upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego. I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!» Mk 16, 9-15

Iluż to już słuchałeś świadków spotkania Chrystusa Zmartwychwstałego? Czy uwierzyłeś chociaż jednemu? Czy czekasz aż Jezus przyjdzie do Ciebie i wyrzuci Ci brak wiary i upór? Nie czekaj na takie upomnienie. Zresztą możesz zobaczyć je w dzisiejszej Ewangelii, tak jakby Bóg mówił konkretnie do Ciebie.

Proś o łaskę wiary i idź tam, gdzie Jezus posyła Cię w codzienności, aby głosić Zmartwychwstałego. Wiedz, że On pragnie spotykać się z Tobą każdego dnia (w modlitwie, słowie Bożym, Eucharystii, adoracji). Daj Panu tę przestrzeń, a nie będziesz narzekał, że nie widziałeś i nie słyszałeś Jezusa.

Przywołali ich potem i zakazali im w ogóle przemawiać i nauczać w imię Jezusa. Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli: «Rozsądźcie, czy słuszne jest w oczach Bożych bardziej słuchać was niż Boga? Bo my nie możemy nie mówić tego, co widzieliśmy i słyszeliśmy». Dz 4, 18-20

Może być tak, że dla kogoś będzie niewygodne Twoje głoszenie i będą próby uciszenia Cię. Odpowiedz wtedy jak Piotr z natchnienia Ducha Świętego: trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi.

Panie Jezu, wierzę w Twoje zmartwychwstanie i nieustanne ukazywanie się i przemawianie do serc tak wielu wiernych. Prowadź mnie, abym odważnie głosił to, czego pragniesz i nie lękał się tych, którzy będą chcieli mnie uciszyć.

Maryjo, kochana Mamo, proszę Cię, wstawiaj się za wszystkimi niedowiarkami, aby otworzyli się na łaskę wiary i stali się Bożymi narzędziami w głoszeniu Ewangelii.

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY.

Dodaj komentarz