Pełnia miłosierdzia

A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane». J 20, 21-23

Jak niewyobrażalny strumień Bożego miłosierdzia jest kierowany dzisiaj na świat, ciężkich grzeszników, dusze czyśćcowe, to tylko Bóg jeden wie. My jedynie możemy z głęboką pokorą błagać o darowanie naszych win oraz wstawiać się za tymi, którzy najbardziej potrzebują miłosierdzia.

Zachęcam, by o godz. 15 przyjść do świątyni na Godzinę Miłosierdzia i modlić się koronką do Bożego miłosierdzia polecając najcięższych grzeszników. Warto także trwać w dziękczynieniu za każdy odpuszczony grzech ze swojego życia. Co byśmy zrobili ze swoją nędzą gdyby nie odkupieńcza ofiara Jezusa Chrystusa? Z Jego świętych ran wypłynęła Krew obmywająca z win mnie i Ciebie Bracie/Siostro!

Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na wszystkich. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży, i składali je u stóp apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby. Dz 4, 32-35

Korzystając z Bożego miłosierdzia powinno się żyć nim i wypełniać uczynki miłosierdzia. To jak czyniła to pierwsza wspólnota uczniów Chrystusa, jest bardzo zawstydzające dla współczesnych chrześcijan. O ile piękniejszy byłby świat, gdybyśmy prawdziwie pokochali Boga i bliźniego, a nie to co materialne…

Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania, albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie. 1 J 5, 2-3

Życie Bożymi przykazaniami nie jest ciężkie – to prawda! Odrywanie się od tego, co światowe i podążanie ku świętości jest pełne wewnętrznej lekkości i błogości. Ten stan pokoju serca jest nawet wtedy, gdy pojawiają się trudy zewnętrzne lub duchowe. Jak pisał św. Paweł; nic nas nie może odłączyć od miłości Chrystusa. Żaden ucisk nie ma mocy zniszczyć Twojego pragnienia głębokiego zjednoczenia z Bogiem.

Kochany Boże, pełen miłosierdzia, dziękuję z całego serca za każdy odpuszczony grzech, za nieskończoną i wciąż zawstydzającą mnie miłość. Proszę, pomóż mi być wiernym i ofiarnym szafarzem Twego miłosierdzia dla tych, którzy szczerze pragną z niego korzystać.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, dziękuję za Twoje nieustanne starania i błagania za nami – wielkimi grzesznikami. Kochana Mamo, nie ustawaj prosić za nami!

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY.

Polecam także umacniające załączniki:

oraz

oraz

Dodaj komentarz