Słowo

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.

Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. J 1, 1-5. 10-14

Bóg, który jest Słowem schodzi na ziemię z miłości do człowieka. Odsłania całego Siebie. Ukazuje najczystszą miłość. Tak wielu jednak nie przyjmuje Go. Biedni ludzie, zamknięci w ciemności swoich przyziemnych pragnień nie potrafią otworzyć się na łaskę. Wcielone Słowo jednak pozostaje pośród ludzi i stale puka do każdego serca. Jezus nieustannie kołacze do moich i Twoich drzwi. Czy otworzysz Mu? Jak to zrobić?

Właśnie to czynisz, gdy czytasz te słowa. Ilekroć otwierasz Pismo święte, idziesz na Eucharystię, adorację, modlitwę wspólnotową lub osobistą, tyle razy próbujesz otworzyć serce na żywą obecność Chrystusa. Obcuj z Bożym Słowem stale, a będziesz trwał w światłości. Korzystaj jak najczęściej z sakramentów świętych (nie ma nic cenniejszego niż codzienna Komunia święta przyjęta z wiarą i miłością do Jezusa). Bóg naprawdę pragnie rozpromienić Twoje serce i prowadzić Cię w mocy Ducha Świętego.

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa; On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich – w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów poprzez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym. Ef 1, 3-6

Uwierz w to, że jesteś napełniony wszelkim błogosławieństwem duchowym w Chrystusie – Wcielonym Słowie. Zostałeś wybrany przed założeniem świata, aby zaistnieć w konkretnym czasie i iść przez życie tak, aby zostać ŚWIĘTYM. Otwórz się tylko na łaskę Bożą i żyj w najgłębszej przyjaźni ze swym Panem. On poprowadzi Cię przez wszystkie trudy dnia codziennego. Trwaj tylko przy Jego słowie i spożywaj Jego Święte Ciało.

Zsyła na ziemię swoje polecenia,
a szybko mknie Jego słowo. Ps 147, 15

Szybko mknie słowo Boga. Ono przenika całą głębię serca. Dziękuję Ci Panie Jezu za Twoją obecność w słowie Bożym. Dziękuję za Twoje prowadzenie i wychowywanie mnie do całkowitej wierności Ewangelii. Z Twojej łaski wypływa moje posłuszeństwo Twoim słowom i pragnienie stałego zagłębiania się w nie.
Maryjo, Matko Słowa, prowadź mnie w codziennym rozmiłowaniu się w Twoim Synu i Jego słowie.
Św. Józefie, ty nie mówiłeś wiele, ale cały byłeś oddany Słowu, prowadź mnie w pokornym spalaniu się dla Słowa.

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY.

oraz

Dodaj komentarz