Nowy Rok z Jezusem i Maryją

Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie Niemowlę. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to zostało przedtem powiedziane. Łk 2, 16-20

Pewnie 1 stycznia 2022 roku udasz się mniej lub bardziej pośpiesznie do parafialnego Betlejem, aby znaleźć Maryję, Józefa oraz Niemowlę. Gdy Je ujrzysz, opowiesz, co zostało Ci objawione o Nim w minionym roku i poprosisz, aby Nowy Rok był jeszcze obfitszy w Boże dary, znaki oraz mniejsze lub większe cuda. Gdy tak będziesz opowiadał o Bożej dobroci, to z pewnością Maryja i św. Józef uśmiechną się delikatnie i ucieszą się z Twojej wdzięczności oraz pokornej prośby o Boże błogosławieństwo na Nowy Rok.

Pan mówił do Mojżesza tymi słowami: «Powiedz Aaronowi i jego synom: Tak oto macie błogosławić Izraelitom. Powiecie im: „Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem”. Tak będą wzywać imienia mojego nad Izraelitami, a Ja im będę błogosławił». Lb 6, 22-27

Gdy wyjdziesz ze świątyni, pewnie będziesz wielbił i wysławiał Boga za wszystko, czego doświadczyłeś w bliskości z Nim. Najpiękniejsze niech będzie błogosławieństwo małą rączką Dzieciątka Jezus (które błogosławi Ci przez dłonie kapłana) oraz Jego zapewnienie, że Jego Mama będzie przy Tobie w kolejnym roku, abyś czuł i doświadczał ciepłego i pełnego miłości wsparcia.

Maryja, Święta Boża Rodzicielka naprawdę pragnie formować Twoje serce ku pełnemu oddaniu dla Boga. Pozwól Jej zrodzić Cię na nowo z Ducha Świętego, abyś każdego dnia słuchał Bożych natchnień w sercu i wypełniał wolę Bożą.

Niech nam Bóg błogosławi,
i niech cześć Mu oddają wszystkie krańce ziemi. Ps 67, 8

Bóg Ojciec tak bardzo pragnie błogosławić dzisiaj ludziom na całej ziemi. Ilu poprosi o to błogosławieństwo? Ilu zwróci się z prośbą także do Maryi? Przecież Ona jako Królowa Nieba i Ziemi także pragnie błogosławić i wziąć w opiekę. Uklęknij dzisiaj przed jej obrazem i zawierz siebie i swoją rodzinę Jej Niepokalanemu Sercu i przez Jej Serce Trójcy Przenajświętszej.

Boże, kochany Ojcze, Jezu Chryste, Duchu Święty, dziękuję za łaskę spędzenia pierwszych minut Nowego Roku przed Najświętszym Sakramentem. Dlaczego tyle lat nie pomyślałem, aby tak zaczynać Nowy Rok i Tobie Boże oddawać całego siebie? Dziękuję Ci Panie za nieustanne prowadzenie ku głębszemu zjednoczeniu z Tobą.
Maryjo, kochana Mamo, Twoja troska jest tak wielka, że brakuje mi słów. Wtulam się w Twoje ramiona i wiem, że poprowadzisz mnie w Nowym Roku dla chwały Bożej. Cały Twój i przez Twe Niepokalane Serce cały dla Jezusa.
Św. Józefie, dziękuję za piękne towarzyszenie w tym roku. Ufam, że nasza duchowa przyjaźń pozostanie już na zawsze.

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY.

Dzisiejsze załączniki pomogą Ci wypłynąć na głębię;

oraz

Dodaj komentarz