Czy znasz Jezusa i Jego naukę?

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam!» Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam». Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi.

Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu coś do jedzenia?» Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich. Potem rzekł do nich: «To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach». Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma. Łk 24, 35-44

Pierwsi uczniowie stale rozmawiali o Jezusie. Jego czyny, gesty, cuda, Dobra Nowina – to wszystko mocno rozpalało serce i niosło się do tych, którzy jeszcze nie znali Chrystusa. Dzisiaj, gdy prawie każdy ma w domu Pismo święte i można po nie sięgać do woli, aby później głosić Ewangelię – paradoksalnie mało kto czyta słowo Boże. Podobnie biednie jest z życiem tym słowem i głoszeniem. Czyżby Boże przesłanie przegrywało z ofertą świata?

Może czas się dzisiaj obudzić podczas Niedzieli Biblijnej i wziąć Pismo święte do ręki. Warto czytać je nie tylko umysłem, ale sercem. Zacznij od Nowego Testamentu chociaż po jednej stronie dziennie. Zobaczysz, że Bóg wielokrotnie będzie mówił do Ciebie. Nie raz doświadczysz Jego obecności i odpowiedzi na Twoje pytania. Będziesz nie mniej zdumiony niż Apostołowie w dzisiejszej Ewangelii.

Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. Kto mówi: «Znam Go», a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała. 1 J 2, 3-5

Żeby znać przykazania i zachowywać naukę Jezusa, to trzeba najpierw stale zgłębiać ją. A wydaje mi się, że w XXI wieku mamy coraz więcej osób, które całkowicie zapomniały o Ewangelii wygłoszonej przez Chrystusa. Tak bardzo potrzeba dzisiaj ludzi, którzy staną po stronie Jezusa – Prawdy i będą głosić rzetelnie wolę Bożą.

Panie Jezu, daj nam zrozumieć Pisma, niech pała nasze serce, gdy do nas mówisz. Por. Łk 24, 32

Jezus pragnie oświecać Twój umysł i pogłebiać Twoje rozumienie Pisma świętego. Proś Go stale o pogłębianie z Nim relacji poprzez czytanie słowa Bożego. Uwierz mi, że wielokrotnie wejdziesz w żywy dialog z Jezusem i będziesz mógł słyszeć Jego odpowiedzi.

Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże,
który wymierzasz mi sprawiedliwość.
Tyś mnie wydźwignął z utrapienia,
zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę. Ps 4, 2

Dziękuję Ci Jezu za Twoją żywą obecność w słowie Bożym i odpowiadanie mi na wszystkie dylematy.

Maryjo, Mistrzyni rozważania słowa, prowadź nas do jak najgłębszego zjednoczenia z Twoim synem w słowie Bożym.

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN I + DUCH ŚWIĘTY.

oraz

Dodaj komentarz