Powstał!

Weszły więc do grobu i ujrzały młodzieńca, siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę; i bardzo się przestraszyły. Lecz on rzekł do nich: «Nie bójcie się! Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli. A idźcie, powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi: „Podąża przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam powiedział”. Mk 16, 5-7

Świat Cię nie zrozumie i ukrzyżuje, ale nie bój się. On powstał i Ty powstaniesz!

To wiedzcie, że dla zniszczenia ciała grzesznego dawny nasz człowiek został z Nim współukrzyżowany po to, byśmy już dłużej nie byli w niewoli grzechu. Kto bowiem umarł, został wyzwolony z grzechu. Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus, powstawszy z martwych, już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy. Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. Rz 6, 6-11

Czy naprawdę umarłeś już dla grzechu i żyjesz całkowicie dla Boga? Czy w sercu wyzułeś się już wszystkiego i jesteś prawdziwie wolny? Proś o taką głęboką wolność. Oddaj się cały Bogu przez Maryję oraz św. Józefa (w tym szczególnym roku) i wypełniaj Jego wolę każdego dnia, który jest ci jeszcze dany tu na ziemi.

Nie umrę, ale żyć będę
i głosić dzieła Pana. Ps 118, 17

Panie Jezu, wierzę z całego serca, że żyć będę z Tobą. Śmierć nie jest mi straszna. Czy mam głosić Twoje dzieła tu, czy w niebie, Ty decyduj, kiedy i jak…

Panie, mój Boże, z krainy umarłych wywołałeś moją duszę
i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu. Ps 30, 4

Dziękuję za ocalenie mnie, odkupienie moich win i pokazanie drogi, prawdy i życia!

Błogosław, duszo moja, Pana,
Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki! Ps 104, 1

Ty, Boże wielki, mnie malutkiego zaprosiłeś do swej wielkości;

A wreszcie rzekł Bóg: «Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Rdz 1, 26a

Panie, dzisiaj odsłaniasz przede mną skrawek Twej wielkości. Widzę go w Twojej miłości. Jestem pewien, że każdemu człowiekowi dałeś tchnienie życia z miłości i do miłości. W tej miłości mamy odnajdywać najgłębsze podobieństwo do Ciebie.

Boże Ojcze, Synu Boży, Duchu Święty, kochana Trójco Święta, dziękuję za objawienie miłości. Dziękuję za TRIUMF MIŁOŚCI. Niech ta Miłość triumfuje w moim sercu oraz sercu każdego, kto teraz czyta te słowa.

Maryjo, kochana Mamo stale wpatrująca się w swoje dzieci spragnione miłości. Prowadź wszystkich do Źródła;

Nakłońcie uszu i przyjdźcie do Mnie, posłuchajcie Mnie, a dusza wasza żyć będzie. Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a Ten się nad nim zmiłuje, do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu. Iz 55, 3. 6-7

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY

Polecam kilka umacniających załączników:

oraz

oraz

Dodaj komentarz