Zwycięstwo

Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. Rz 6, 11

Dzisiaj przeszła mi przed oczyma cała historia zbawienia… Bóg stwarzający świat…, uwalniający swój lud…, dający Światłość… i w końcu pokonujący śmierć…
Dziękuję za udział w tej historii i w Twoim zwycięstwie… Dzięki Tobie znam sens mojego życia, który chce realizować z pasją… Każdego dnia dajesz mi łaskę umierania dla grzechu i życia dla Ciebie…

Dodaj komentarz